Prezydencja UE

Szanowni internauci,

W grudniu 2011 roku zakończyła się pierwsza w historii polskiego członkowstwa w UE prezydencja w Radzie UE. Dla polskiej Policji był to okres intensywnej pracy w wymiarze zarówno merytorycznym (sprawowanie przewodnictwa w gremiach współpracy międzynarodowej), jak i operacyjnym (zabezpieczenie spotkań organizowanych na terenie Polski).

Na przestrzeni ostatnich trzech lat w przygotowania i obsługę polskiej prezydencji zaangażowanych było około 100 ekspertów z Komendy Głównej Policji, a prezydencyjne spotkania zabezpieczało kilka tysięcy funkcjonariuszy z komend wojewódzkich/komendy Stołecznej Policji oraz jednostek podległych.

Rozpoczęcie prezydencji przez Danię nie zakończyło prac polskich ekspertów – będą oni w dalszym ciągu sprawować przewodnictwo w Zarządzie Europolu oraz kontynuować działania określone w dokumentach przyjętych przez Radę UE w trakcie polskiej prezydencji i ściśle współpracować z partnerami Trio – Danią i Cyprem.

Obsługa prezydencji stanowiła dla polskiej Policji jedno z największych w ostatnich latach wyzwań o charakterze międzynarodowym. Pomimo znacznego obciążenia nowymi zadaniami i koniecznością organizacji wielu przedsięwzięć, pierwsze polskie przewodnictwo w Radzie UE dostarczyło ekspertom policyjnym dużo satysfakcji.

W ostatnim półroczu 2011 roku unijna współpraca policyjna została pogłębiona i wzmocniona w wielu aspektach i kierunkach. Zapraszam Państwa do bliższego zapoznania się z dorobkiem polskiej prezydencji.
 

mł.insp. Rafał Łysakowski
Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Podsumowanie prac Policji w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE

Podsumowanie polskiej prezydencji w grupach roboczych w kompetencji Policji
Przedstawiciele polskiej Policji w II półroczu 2011 roku pełnili przewodnictwo w pięciu grupach roboczych Rady UE, prezentując w każdej z nich autorskie inicjatywy i projekty.

Podsumowanie polskiej prezydencji w agencjach unijnych
Ważnym aspektem aktywności Policji w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE była obsługa gremiów dwóch agencji unijnych: Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL) i Europejskiej Akademii Policji (CEPOL).

Spotkania organizowane przez Policję w ramach obsługi polskiej prezydencji
Przez ostatnie półrocze eksperci policyjni czuwali także nad realizacją wszystkich zaplanowanych w kalendarzu prezydencji przedsięwzięć związanych z organizacją spotkań i konferencji krajowych oraz zagranicznych.

Ewaluacja Schengen
W 2011 polska Policja była liderem misji ewaluacyjnych Schengen w zakresie współpracy policyjnej i obszaru SIS/SIRENE. Zadaniem misji jest sprawdzenie, czy dane państwo członkowskie lub państwo Strefy Schengen skutecznie implementowało/implementuje dorobek prawny Schengen (Acquis Schengen) oraz dorobek prawny UE (Acquis Communautaire).

Inne inicjatywy polskiej prezydencji

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań organizowanych w ramach prezydencji
Policja pełniła w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE bardzo ważne zadanie zapewnienia bezpieczeństwa spotkań organizowanych w kilku miastach Polski.

DO POBRANIA
dokument zawierający całościowe podsumowanie prac Policji
DOKUMENT PDF

Logo Prezydencji

Prezydencja w liczbach

Program przygotowań do prezydencji obejmował 3 lata, a korpus prezydencji w Policji liczył ponad 100 osób.

W trakcie półrocznej prezydencji, przedstawiciele polskiej Policji przewodniczyli 54 posiedzeniom w Brukseli, w tym szczególnie spotkaniom grup roboczych Rady UE.

W wyniku tych prac przyjęto ponad 100 różnych dokumentów, z czego 16 zostało przekazanych wyższym gremiom politycznym i zostało przyjęte przez Rade UE.

W ramach Polskiej prezydencji, Policja zorganizowała w Polsce 16 konferencji i spotkań eksperckich, na które przybyło ponad 760 delegatów zagranicznych.

Naszą stronę internetową odwiedzono ponad ćwierć miliona razy: wersja polska zanotowała ponad 235 tysięcy odsłon a wersja angielska ponad 73 tysiące.

Oficjalna strona Prezydencji PL
polskawue.gov.pl
EUROPA - Oficjalny portal Unii Europejskiej
EU 2012 DK