Centrum Obsługi Prezydencji

W celu właściwej koordynacji obiegu informacji związanych z prowadzeniem przez Policję, a także inne służby operacji zabezpieczenia poszczególnych spotkań i konferencji w ramach Prezydencji, w Komendzie Głównej Policji powołano Centrum Obsługi Prezydencji (COP KGP).

Do zadań COP KGP należało:

  • monitorowanie działań zabezpieczających prowadzonych przez komendy wojewódzkie i Komendę Stołeczną Policji,
  • wymiana informacji z Ministerstwem Spraw Zagranicz¬nych, komendami wojewódzkimi/Stołeczną Policji, Biurem Ochrony Rządu, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Strażą Graniczną oraz innymi służbami i podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W razie potrzeby, w realizacji zadań COP KGP wspomagali funkcjonariusze i pracownicy innych służb oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo spotkań w trakcie sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie UE.

 

Warto przy tej okazji podkreślić doświadczenie Policji w zakresie udziału, obok Biura Ochrony Rządu i innych formacji, w zabezpieczaniu spotkań o charakterze międzynarodowym. Przykład stanowić mogą takie przedsięwzięcia jak ostatnia wizyta Prezydenta USA (27–28 maja 2011 r.), Szczyt Klimatyczny w Poznaniu w 2008 r., czy Konferencja Antyterrorystyczna zorganizowana w listopadzie 2001 r.

 

Specyfika działań zapewniających bezpieczeństwo spotkań i konferencji organizowanych w ramach Prezydencji na terenie kraju w głównej mierze wynika z ich niespotykanej do tej pory liczby i kumulacji w okresie jednego półrocza. Około 370 przedsięwzięć miało status formalnego spotkania w ramach Prezydencji, niemniej jednak razem z imprezami towarzyszącymi liczba ta sięgała 1500.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 13.07.2011