Udział Policji w zabezpieczeniu spotkań w trakcie polskiej Prezydencji

 • fot. Marek Krupa / KGP
 • fot. Marek Krupa / KGP

Znaczący ciężar odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa spotkań podczas Polskiej Prezydencji spoczywał na Policji. W tym celu służba współpracowała z innymi, odpowiedzialnymi za kwestie bezpieczeństwa państwa instytucjami, w szczególności w zakresie:

 • bieżącego przekazywania posiadanych informacji o wszelkich zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach pobytu osób ochranianych
 • ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na trasie przejazdu osób ochranianych
 • uzgodnienia taktyki działania oraz zakresu działań prewencyjnych podejmowanych przez Policję
 • uzgodnienia ewentualnego użycia pododdziałów antyterrorystycznych w realizowanym zabezpieczeniu
 • przedsięwzięć porządkowych i neutralizacji zagrożeń w rejonie prowadzonych działań ochronnych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało wyznaczone koordynatorem prac międzyresortowego zespołu ds. logistyki i bezpieczeństwa, którego zadaniem było podejmowanie działań związanych z zabezpieczeniem Prezydencji, m.in. w zakresie przekazywania posiadanych informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie spotkań ministerialnych/wysokiego szczebla, a także uzgodnienia taktyki oraz zakresu działań prewencyjnych podejmowanych przez różne służby w trakcie polskiej Prezydencji.

Zgodnie z dotychczasową praktyką sprawowania Prezydencji w Unii Europejskiej, na terenie Polski odbywały się następujące rodzaje spotkań:  

 • nieformalnych rad sektorowych,
 • innych spotkań wysokiego szczebla,
 • spotkań eksperckich,
 • wydarzeń towarzyszących.

W Programie Przygotowań RP do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie UE, opracowanym przez MSZ w 2009 r. wskazano, iż planowanie działań zabezpieczających wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia pod kątem miejsca spotkania, uczestników, ich liczby i rangi.

 

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (3)

Data publikacji 17.01.2011