Polska prezydencja w CEPOL-u

  • Lipiec 2011 - Wizyta Polskiej delegacji w Sekretariacie CEPOL w Bramshill UK
    Lipiec 2011 - Wizyta Polskiej delegacji w Sekretariacie CEPOL w Bramshill UK
  • Spotkanie Komitetu ds. Budżetu i Administracji
    Spotkanie Komitetu ds. Budżetu i Administracji

 

Na okres polskiej prezydencji w Europejskiej Akademii Policyjnej przypadła kontynuacja prac związanych z oceną pięcioletniego funkcjonowania tej agencji. Polscy eksperci podjęli prace zmierzające do wypracowania nowej struktury CEPOL-u, ze zmienionym zakresem zadań Rady Zarządzającej, organów wykonawczych oraz Sekretariatu CEPOL-u.

W ramach współpracy z krajami Europy Wschodniej sfinalizowane zostały negocjacje oraz zawarte porozumienia o współpracy policyjnej z Gruzją i Czarnogórą. Kolejne działania wpisane w program polskiej prezydencji dotyczyły projektu Euroeast Police, który zakłada zacieśnienie współpracy szkoleniowej państw UE z krajami Partnerstwa Wschodniego.

 

21 września 2011 r. w Warszawie spotkali się członkowie Komitetu ds. Budżetu i Administracji Europejskiej Akademii Policyjnej (BAC CEPOL).
RELACJA >>
Główne  zagadnienia, omawiane w trakcie spotkania dotyczyły: stanu realizacji budżetu CEPOL na rok 2011, założeń do budżetu agencji na lata 2012-2013, omówienia raportu przygotowanego przez Panel Audytu Wewnętrznego CEPOLU po zakończeniu w maju 2011 postępowania audytowego, zbiorczego podsumowania dotychczasowej działalności BAC CEPOL.
Z uwagi na planowane wdrożenie - z dniem 1 stycznia 2012 roku - restrukturyzacji Europejskiej Akademii Policyjnej, Komitet ds. Budżetu i Administracji zostanie rozwiązany. W związku z tym faktem, posiedzenie, które przypadło na czas sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie UE było ostatnim posiedzeniem w historii funkcjonowania tego gremium.

Posiedzenie Rady Zarządzającej CEPOLU odbyło się w dniach 25-26 października br. w Krakowie.
Najważniejsze punkty porządku obrad dotyczyły postępów w zakresie restrukturyzacji CEPOLU, spraw budżetowo-programowych na lata 2012-2013 wraz z aktualizacją Wieloletniego Planu Strategicznego na lata 2010-2014.
SZCZEGÓŁOWA RELACJA >>

 

Jako ciekawostkę można podać, iż w październiku 2011 CEPOL świętował swoje 10-cio lecie, obchody odbyły się w Siedzibie CEPOL z udziałem przedstawicieli Polskiej Prezydencji. 
SZCZEGÓŁOWA RELACJA >>

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 13.01.2012