Podsumowanie wyników prac w Grupie Roboczej ds. Ogólnych w tym Oceny (GENVAL)

1. Konkluzje Rady UE dotyczące wzmocnienia współpracy i wymiany informacji w zakresie zwalczania fałszerstw pieniędzy w szczególności waluty Euro

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 r. (dokumentu 14401/11).

Fałszerstwa środków płatniczych są nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem zorganizowanych struktur przestępczych. Podrabianie środków płatniczych i ich wprowadzanie do obiegu jest procederem, który bardzo często towarzyszy innym przestępstwom. Polska prezydencja doprowadziła do przyjęcia przez Radę UE Konkluzji dla Państw Członkowski UE w zakresie wzmocnienia struktur i kompetencji krajowych jednostek ds. zwalczania fałszerstw pieniędzy oraz stworzenia sieci kontaktowej w państwach członkowskich UE i krajach Europy Wschodniej w celu poprawy efektywności działań policyjnych w zwalczaniu fałszerstw pieniędzy.

Szczególnie ważnym aspektem tej inicjatywy jest utworzenie platformy wymiany informacji policyjnych w zakresie fałszerstw pieniędzy w rejonie Północno – Wschodniej Europy,  która ma przyjąć formę konferencji pod nazwą „Euro North – East, Meeting of European Counterfeiting Experts” (Euro Północny – Wschód, Spotkanie Europejskich Ekspertów ds. Fałszerstw).

2. Konkluzje Rady UE na temat zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci i pornografii dziecięcej w cyberprzestrzeni - wzmocnienie współdziałania służb i instytucji w krajach członkowskich UE oraz krajach trzecich

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 r. Konkluzje (dokument 15783/3/11).

Polska prezydencja podjęła działania mające na celu wzmocnienie współpracy przez państwa członkowskie UE oraz wybrane kraje programu Partnerstwa Wschodniego w kierunku ograniczenia przestępczości seksualnej przeciwko dzieciom w cyberprzestrzeni.

Celem Konkluzji jest zwiększenie aktywności Komisji Europejskiej oraz Państw Członkowskich w działaniach zmierzających do minimalizacji tego typu przestępczości. Proponowane rozwiązania to m.in.:
- ocena możliwości zwiększenia skuteczności procedur usuwania stron pornograficznych,
- wsparcie rozwoju narzędzi wykrywania, raportowania, identyfikacji ofiar,
- zwiększenie zaangażowania Europolu, także w wymianie informacji o stronach zawierających pornografie dziecięcą,
- wzmocnienie współpracy z sektorem prywatnym w  zwalczaniu dystrybucji pornografii dziecięcej.

3. Konkluzje prezydencji w sprawie rozpoznawania i zwalczania handlu ludźmi w szczególności dziećmi

Dokument został przyjęty na posiedzeniu Grupy Roboczej do Spraw Ogólnych, w tym Oceny w dniu 7 grudnia 2011 r.
Na wniosek państw członkowskich opracowano szczegółową analizę kompleksowych rozwiązań i współpracy w tym zakresie w UE między właściwymi organami sektora publicznego i organizacji pozarządowych. 
 

Więcej informacji na temat Grupy Roboczej ds. Ogólnych w tym Oceny (GENVAL) znajdziesz TUTAJ.

 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 11.01.2012