Otrzymane podziękowania

w związku z zakończeniem przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Minister Spraw Wewnętrznych oraz Komendant Główny Policji złożyli podziękowania dla policjantów i pracowników Policji.

 

Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki, w swoim liście złożonym na ręce Komendanta Głównego Policji podziękował za przewodnictwo oraz merytoryczne przygotowanie przedstawicieli KGP odpowiedzialnych za obsługę grup roboczych oraz uczestniczących w posiedzeniach zarządów Europolu i Cepolu, a także za skuteczny udział w zabezpieczeniu spotkań, które odbyły się w Polsce w trakcie prezydencji.
 

 

Komendant Głowny Policji, nadinsp. Marek Działoszyńki, w podziękowaniu skierowanym do podległych jednostek i Biur KGP, zwrócił uwagę na umiejętności i wiedzę które były konieczne aby sprostać wyzwaniu jakim była prezydencja.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 07.02.2012