Aktualności

Grupa Robocza ds. Egzekwowania Prawa (LEWP) spotyka się po raz drugi w trakcie polskiej prezydencji

15 września 2011 roku w Brukseli miało miejsce drugie, podczas polskiego przewodnictwa w Radzie UE, posiedzenie grupy LEWP, któremu przewodniczyli eksperci Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. W trakcie spotkania omówiono, m.in. postępy prac w realizacji inicjatyw z programu prezydencji.

  • Przewodniczący LEWP
    Przewodniczący LEWP

Polscy eksperci policyjni zaprezentowali aktualny stan prac związany z priorytetem dotyczącym standaryzacji badań kryminalistycznych. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ponownie poddał dyskusji zaproponowany przez Polskę projekt Konkluzji Rady UE na temat utworzenia Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych.

Przedmiotem spotkania były również działania związane z realizacją inicjatywy dotyczącej zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury. Ekspert Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji przedstawił dokument zawierający analizę skali zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w Państwach Członkowskich UE oraz w wybranych krajach programu Partnerstwa Wschodniego.

W trakcie spotkania dyskutowano nad kształtem zaproponowanego przez polską prezydencję projektu Rezolucji Rady UE, który zakłada poprawę współpracy Państw Członkowskich UE z państwami trzecimi w zapewnianiu bezpieczeństwa imprez sportowych.

W trakcie wrześniowego spotkania omówiono także dokument dotyczący zarządzania pracą sieci ekspertów, które działają w powiązaniu z grupą LEWP.

Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ds. Egzekwowania Prawa odbędzie się w dniu 24 października 2011 roku.

ENGLISH VERSION
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 19.09.2011

Tagi