Aktualności

Spotkanie ekspertów ds. bezpieczeństwa imprez sportowych

W dniu 14 września 2011 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Imprez Sportowych w ramach Grupy Roboczej ds. Egzekwowanie Prawa (FEG LEWP) prowadzone przez przedstawicieli polskiej Policji.

  • Przewodniczący FEG LEWP
    Przewodniczący FEG LEWP

Uczestnikom spotkania przekazano informacje dotyczące, m.in.:

  • stanu prac nad Planem Działań (Action Plan) – dokumentu zawierającego działania mające na celu poprawę współpracy oraz wymianę informacji w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej;
  • podsumowania Międzynarodowej Konferencji dotyczącej bezpieczeństwa Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012; dokonano także prezentacji na temat przygotowań Polski do realizacji tego przedsięwzięcia.

Głównym tematem spotkania było omówienie kwestii związanej z realizacją polskiej inicjatywy w zakresie współpracy Państw Członkowskich UE z państwami trzecimi w obszarze bezpieczeństwa imprez sportowych. Zaprezentowano aktualną wersję dokumentu podsumowującego doświadczenia Państw Członkowskich we współpracy z Państwami spoza UE.

Ponadto, przedstawiony został projekt Rezolucji Rady UE dotyczący zaktualizowania Podręcznika zaleceń w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą co najmniej jednego państwa członkowskiego, o zapisy dotyczące współpracy z krajami trzecimi.

Wszystkie Państwa Członkowskie poparły inicjatywę polskiej prezydencji. Zaproponowały przy tym wydłużenie okresu niezbędnego do wprowadzenia zmian w Podręczniku oraz rozszerzenie zakresu współpracy z państwami trzecimi w obszarze bezpieczeństwa imprez sportowych.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 14.09.2011

Tagi