Aktualności

Sukces Grupy Roboczej DAPIX ds. Wymiany Informacji

W dniu 22 września 2011 roku w Brukseli odbyło się drugie w trakcie polskiej prezydencji posiedzenie plenarne Grupy Roboczej DAPIX ds. Wymiany Informacji.

  • Eksperci Grupy Roboczej DAPIX ds. Wymiany Informacji
    Eksperci Grupy Roboczej DAPIX ds. Wymiany Informacji

Podczas posiedzenia prezydencji polskiej udało się zrealizować założone plany.

Delegacje 27 Państw Członkowskich UE przyjęły uzgodnioną wspólnie treść projektu Konkluzji Rady UE w sprawie wzmocnienia działań zmierzajacych do pełnego wdrożenia Decyzji Rady 2008/615/WSiSW z 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, w szczególności w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (tzw. Decyzji z Prüm). Państwa Członkowskie UE miały czas na implementację decyzji do 26 sierpnia 2011 roku.

Ponadto, eksperci Grupy Roboczej DAPIX ds. Wymiany Informacji przyjęli uzgodniony projekt raportu oraz Konkluzji Rady UE w sprawie dostosowania się Państw Członkowskich do tzw. Inicjatywy Szwedzkiej (Decyzji Ramowej 2006/960/WSiSW w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania Państw Członkowskich UE).

Oba projekty od stycznia 2011 roku przygotowywane były jako inicjatywy prezydencji polskiej. Ich ostateczne przyjęcie podczas wrześniowego posiedzenia poprzedzone było burzliwą i długą dyskusją oraz pracą grupową w celu wypracowania wspólnego stanowiska.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 23.09.2011

Tagi