Aktualności

Spotkanie ekspertów Europejskiej Sieci Technologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ENLETS)

20 września 2011 r. w Warszawie spotkali się eksperci Europejskiej Sieci Służb Technologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ENLETS - European Network of Law Enforcement Technology Services). W spotkaniu, któremu przewodniczyli eksperci polskiej Policji, udział wzięli przedstawiciele 16 Państw Członkowskich UE, przedstawiciel Komisji Europejskiej DG Home, przedstawiciel Research Executive Agency (REA) oraz członkowie roboczego Zespołu ds. badań i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa MSWiA.

Idea powstania sieci ENLETS zrodziła się we Francji. Organem założycielskim sieci ENLETS jest Departament Technologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Technology Department – STSI). Pierwsze spotkanie odbyło się w drugiej połowie 2008 r. w Paryżu. Celem sieci jest przede wszystkim wymiana, w sposób nieformalny, doświadczeń w zakresie wykorzystywania technologii pomiędzy służbami porządku publicznego oraz utworzenie bazy danych wiedzy o technologiach bezpieczeństwa dostępnych dla wszystkich podmiotów należących do ENLETS w celu uniknięcia powtarzania się rozwiązań, które zostały już zrealizowane przez inne kraje europejskie. Każdy z krajów członkowskich zaangażowanych w sieć ENLETS zobowiązany był do stworzenia krajowego punktu kontaktowego (National Contact Point).

Obecny na warszawskim spotkaniu Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan nadinsp. Andrzej Trela, przybliżył zebranym ekspertom system badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce.

W trakcie spotkania Pani Christiane Bernard, Dyrektor Departamentu Badań nad Bezpieczeństwem Agencji ds. wdrażania projektów (Research Executive Agency) dokonała prezentacji nt. procesu ewaluacyjnego oraz kryteriów wg których poddawane są ocenie wnioski o dofinansowanie projektów w ramach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jeden z kryteriów dotyczy stopnia zaangażowania końcowych użytkowników w realizację projektu oraz interdyscyplinarności obszaru, którego ma dotyczyć projekt. Wnioski oceniane są także pod kątem poszanowania praw człowieka oraz zgodności z obowiązującym prawem.

W spotkaniu wziął udział także przedstawiciel środowiska akademickiego, prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech z Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie. Przybliżył on uczestnikom spotkania jeden z kluczowych projektów europejskich, realizowany we współpracy z polską Policją – INDECT (Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim). Celem projektu jest stworzenie narzędzi zwiększających bezpieczeństwo obywateli i poufność zarejestrowanych oraz przechowywanych informacji. Dotyczy to także użycia innowacyjnych metod do wykrywania zagrożeń zarówno w sferze rzeczywistej (inteligentne kamery), jak i wirtualnej (sieci komputerowe, Internet).

Wszyscy członkowie ENLETS zgodnie dostrzegli potrzebę kontynuowania swojej działalności w oparciu o program pracy przyjęty podczas prezydencji belgijskiej.
Ponadto, wskazano na konieczność usprawnienia mechanizmu zarządzania siecią ENLETS. Poprawa koordynacji współpracy w ramach sieci ENLETS powinna również uwzględniać wsparcie ze strony Europolu.

Następne spotkanie planowane jest w trakcie prezydencji Danii w UE. Działalność sieci w 2012 r. powinna się wówczas skupić na wypracowaniu zakresu tematycznego projektów opartych o 7 Program Ramowy oraz ocenie możliwości zmiany finansowania działalności Sieci.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 3.7/5 (3)

Data publikacji 26.09.2011

Tagi