Aktualności

Pierwsze posiedzenie Zarządu Europolu pod polskim przewodnictwem

W dniach 28 i 29 września br. w Hadze (Holandia) odbyło się pierwsze w trakcie polskiego Przewodnictwa w Radzie UE posiedzenie Zarządu Europolu, któremu Polska będzie przewodniczyć do końca grudnia 2012 roku.

  • Przedstawiciele polskiej Policji obecni na spotkaniu Zarządu Europolu
    Przedstawiciele polskiej Policji obecni na spotkaniu Zarządu Europolu

Udział w spotkaniu z ramienia polskiej Policji wzięli m.in. gen.insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji, mł.insp. Rafał Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, jako przewodniczący Zarządu Europolu oraz nadkom. Jarosław Sordyl – Kierownik Sekcji ds. Europolu BMWP KGP.

Zarząd Europolu to najwyższe gremium przedmiotowej agencji unijnej. W jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego Państwa Członkowskiego oraz jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej. Członek Zarządu może być reprezentowany przez swojego zastępcę. Członkom Zarządu lub ich zastępcom towarzyszyć mogą eksperci. Ponadto w posiedzeniach Zarządu Europolu bierze udział Dyrektor oraz właściwi merytorycznie, w zależności od agendy spotkania, reprezentanci Europolu.
Członkiem Zarządu Europolu z ramienia strony polskiej jest Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan nadinsp. Kazimierz Szwajcowski.

Celem posiedzeń Zarządu jest omówienie najistotniejszych kwestii dotyczących szerokiego zakresu aspektów związanych z funkcjonowaniem Europolu, tj. finansowym, kadrowym, technicznym oraz operacyjnym. Zarząd przedstawia własne inicjatywy bądź opiniuje lub zatwierdza proponowane przez Europol lub wypracowywane pod jego auspicjami rozwiązania.

Posiedzenie Zarządu otworzył Komendant Główny Policji gen.insp. Andrzej Matejuk, który w swoim przemówieniu podkreślił konieczność podejmowania wspólnych działań w celu zwalczania poważnej międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, w tym terroryzmu. W dalszej części przemówienia Komendant Główny Policji przedstawił priorytety polskiej Prezydencji w dziedzinie spraw wewnętrznych, jak również podkreślił inicjatywy podejmowane w trakcie polskiej Prezydencji w zakresie zwalczania różnego rodzaju przestępczości kryminalnej, a w szczególności przestępczości narkotykowej, walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i z fałszerstwami pieniędzy.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi przez Polskę z partnerami Trio tj. Danią i Cyprem, Polska będzie przewodniczyć Zarządowi Europolu w okresie od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2012 r., a przewodniczącym Zarządu został mł. insp. Rafał Łysakowski.

Po południu pierwszego dnia obrad Zarządu delegaci wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w Ambasadzie RP w Hadze przez Ambasadora RP w Królestwie Niderlandów Janusza Stańczyka.
W spotkaniu wzięli udział m.in. Dyrektor Europolu – Rob Wainwright, gen.insp. Andrzej Matejuk - Komendant Główny Policji, mł.insp. Rafał Łysakowski – Dyrektor BMWP KGP, jak i nadinsp. Władysław Padło - Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Królestwie Niderlandów.

Zgodnie z przyjętą praktyką posiedzenia Zarządu Europolu odbywają się regularnie głównie w Hadze, jednak raz na 6 miesięcy również w kraju pełniącym aktualnie Przewodnictwo w UE. W związku z powyższym kolejne spotkanie Zarządu odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia br. w Bukowinie Tatrzańskiej.

ENGLISH VERSION
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 29.09.2011

Tagi