Aktualności

III Spotkanie Ekspertów Europejskiej Sieci Współdziałania Zespołów Poszukiwań Celowych

W dniach 27-28 września br., w Warszawie, już trzeci spotkali się eksperci Europejskiej Sieci Współdziałania Zespołów Poszukiwań Celowych – ENFAST (European Network Fugitive Active Search Teams). W spotkaniu, któremu przewodniczyli eksperci polskiej Policji, udział wzięli przedstawiciele Państw Członkowskich UE posiadający w strukturach swoich Policji wyspecjalizowane jednostki poszukujące. Do Warszawy przybyli także: delegacja Policji Królestwa Norwegii, przedstawiciele Europolu, Interpolu, Scotland Yardu, a także Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych reprezentowanych przez przedstawicieli agencji rządowych Interpol i U.S Marshall.

  • Uczestnicy spotkania sieci ENFAST
    Uczestnicy spotkania sieci ENFAST

Europejska Sieć Zespołów Poszukiwań Celowych została zainicjowana przez prezydencję belgijską. Pierwsze spotkanie ekspertów odbyło się w drugiej połowie 2010 roku w Brukseli, a jego wynikiem była Rezolucja Rady UE (ST 15382/10) w sprawie utworzenia sieci zespołów aktywnego poszukiwania przestępców ENFAST. Celem jej działania jest usprawnienie współpracy transgranicznej i dzielenie się najlepszymi praktykami podczas poszukiwania zbiegłych przestępców na terenie Europy.

Eksperci sieci ENFAST zajmują się przede wszystkim wymianą informacji i doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie prowadzenia poszukiwań za najgroźniejszymi przestępcami.
 

Gospodarzami warszawskiego spotkania byli: Dyrektor Biura Kryminalnego KGP - insp. Marek Dyjasz, Naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP - kom. Grzegorz Prusak. Ponadto, w seminarium udział wzięli reprezentanci Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Wydziału Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego KGP.

W trakcie dwudniowego spotkania zaprezentowano sposoby działania Zespołów Poszukiwań Celowych Policji państw EU, deklarujących chęć współpracy w ramach sieci ENFAST ze szczególnym wskazaniem dobrych praktyk we współdziałaniu w sprawach poszukiwań osób ukrywających się poza granicami swojego kraju oraz poza granicami UE. Na spotkaniu przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, agencji Interpol i U.S Marshall przedstawili możliwości współpracy agend rządowych i policji w USA z policjami krajów UE w ramach prowadzenia poszukiwań i operacji międzynarodowych. Zaprezentowano i omówiono nowoczesne sposoby wymiany informacji za pośrednictwem takich nowoczesnych systemów policyjnych jak „mepa-online system”, a także system analityczny „AFIZ”.

Przedstawiono i omówiono założenia dalszych działań w zakresie projektu „ISEC program for ENFAST”, który to program ma zapewnić dalsze finansowanie i rozwój sieci w przyszłości.

Wszyscy członkowie ENFAST zgodnie dostrzegli potrzebę kontynuowania swojej działalności i chęci współpracy w oparciu o program przyjęty podczas prezydencji belgijskiej, tj. w zakresie rozwijania współpracy wyspecjalizowanych struktur Policji zajmujących się zatrzymaniem osób poszukiwanych, wymiany doświadczeń, wspólnych szkoleń, a także wspólnych operacji poszukiwawczych na terenie Europy celem poprawy skuteczności zatrzymań. Wskazano także na konieczność usprawnienia mechanizmu przepływu i wymiany informacji w ramach sieci ENFAST, poprawę koordynacji współpracy z uwzględnieniem Europolu, Interpolu i Policji spoza UE przy aktywnym wsparciu ze strony Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL.

ENGLISH VERSION
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 04.10.2011

Tagi