Aktualności

W dniu 4 października 2011 roku w siedzibie Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) w Bramshill (Wielka Brytania) odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji 10-lecia działalności ww. agencji. Wzięło w niej udział ok. 80 przedstawicieli instytucji i agencji wspólnotowych oraz Państw Członkowskich UE.

Okolicznościowe spotkanie rozpoczęło się uroczystym obiadem, podczas którego Dyrektor CEPOL-u, Pan Ferenc Bànfi oraz Przewodnicząca Rady Zarządzającej CEPOL-u, Pani Eliza Wójcik - Dyrektor Biura Finansów KGP, wygłosili okolicznościowe przemówienia powitalne. Pani E. Wójcik mówiła, m. in. o zmianach w systemie zarządzania agencją oraz potrzebie realizacji dalszych działań z tego zakresu.

W dalszej części uroczystości wystąpili z przemówieniami:

- w imieniu Komendanta Głównego Policji gen insp. Andrzeja Matejuka – mł. insp. Rafał Łysakowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,
- przedstawiciel Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych,
- reprezentant Europejskiej Służby ds. Działań Zewnętrznych (EEAS).

W trakcie spotkania odbyła się także dyskusja panelowa poświęcona przyszłości europejskiej działalności szkoleniowej w dziedzinie ochrony porządku publicznego. Dyskusji tej przewodniczyli Dyrektor CEPOL-u, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komitetu Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL) oraz Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX).


 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 07.10.2011

Tagi