Aktualności

III spotkanie Grupy Roboczej ds.Schengen SIS-SIRENE w trakcie polskiej prezydencji

13 października br. w Brukseli odbyło się III w tym półroczu posiedzenie Grupy Roboczej ds. Schengen w formacji SIS-SIRENE.

Prezydencja Polska przedstawiła zaprezentowane na poprzednim posiedzeniu projekty konkluzji już jako oficjalne dokumenty i zwróciła się do Państw Członkowskich o ich przyjęcie.
Z powodu zgłoszenia zastrzeżeń analitycznych przez Wielką Brytanię do wszystkich konkluzji oraz przez Szwajcarię do konkluzji dotyczących lepszego wykorzystania SIS i Biur SIRENE w związku z wymianą informacji na temat osób objętych odmową wjazdu i pobytu, dokumenty przyjęto zwracając się jednocześnie do tych Państw o informację na temat ewentualnego wycofania zastrzeżenia do dnia 26 października.
Zamiarem prezydencji jest przekazanie wszystkich konkluzji wyższym gremiom UE jeszcze w tym miesiącu.

Ponadto, prezydencja Polska przedstawiła dokument dotyczący obciążenia pracą Biur SIRENE, który jest ogólnym wprowadzeniem w tematykę niewystarczającej ilości pracowników Biur SIRENE w stosunku do rosnącej liczby spraw oraz roli i odpowiedzialności Biur SIRENE za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w strefie Schengen, czego przykładem może być liczba wpisów do SIS, która w ciągu 10 lat wzrosła o 300% i liczba trafień – wzrost o 400%. Na przedmiotową kwestię należy również patrzeć pod kątem przewidywanego dalszego wzrostu obciążenia Biur SIRENE pracą, szczególnie z uwagi na planowane na rok 2013 uruchomienie SIS II, a także rozszerzenia strefy Schengen o nowe Państwa Członkowskie. Jeżeli chodzi o dalsze procedowanie to omawiany dokument, po uzupełnieniu o informacje przesłane przez pozostałe Państwa Członkowskie, zostanie przedstawiony w pkt. „B” (do dyskusji) agendy na wyższych forach UE.

Dodatkowo, w ramach posiedzenia Grupy Roboczej zorganizowano warsztaty z zakresu „czyszczenia” danych SIS1+ przed migracją do SISII, co było realizacją jednego z wniosków zawartych w przygotowanym przez Prezydencję dokumencie będącym analizą odpowiedzi Państw Członkowskich na kwestionariusz dot. m.in. stanu przygotowania Państw Członkowskich do poprawiania jakości danych SIS1+, ilości wpisów „niepełnych”/”nieprawidłowych” pod kątem wymagań dla SISII, a także procedur, które Państwa Członkowskie ewentualnie wdrożyły w celu monitorowania poziomu jakości danych SIS1+. Celem warsztatów było podzielenie się z Państwami Członkowskimi wiedzą, doświadczeniami i procedurami zaimplementowanymi w Polsce. Swoje rozwiązania przedstawiła również Norwegia.

W ramach spotkań towarzyszących Grupie Roboczej ds. Schengen SIS + SIRENE w dniu 13 października odbyło się również spotkanie Grupy Koordynującej testy funkcjonalne SIRENE (SIRENE FUNCTIONAL TESTS Dedicated Working Group), którego celem było przedstawienie aktualnego stanu prac w zakresie przygotowania przedmiotowych testów.
 

Ogólne informacje o polskim przewodnictwie w formacji SIS/SIRENE grupy roboczej ds. Schengen znajdują się TUTAJ
Program prac polskiej prezydencji w ramach Grupy SIS/SIRENE znajduje się w dziale 'Program Prezydencji' LINK
Więcej o pracy polskiego Biura SIRENE TUTAJ

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 26.10.2011

Tagi