Aktualności

Spotkanie Szefów Krajowych Biur SIRENE w Bukowinie Tatrzańskiej

W dniach 19-21 października 2011 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się Spotkanie Szefów Krajowych Biur SIRENE (HoS), stanowiące kontynuację cyklicznych posiedzeń gremium osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Biur SIRENE w państwach Strefy Schengen.

W spotkaniu poza Szefami Krajowych Biur SIRENE uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, Akademii Policyjnej CEPOL oraz władz samorządu małopolskiego i polskiej Policji.
Spotkaniu przewodniczył Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, Pan insp. Mariusz Węgrzyniak.

Organizacja Spotkania Szefów Biur SIRENE (HOS) stanowi wyzwanie dla każdego państwa obejmującego przewodnictwo w Radzie UE. Z jednej strony jest przyjętą praktyką w strefie Schengen, z drugiej daje możliwość zaprezentowania swojego kraju oraz krajowego Biura SIRENE. Poza tym daje niepowtarzalną sposobność do dyskusji oraz podjęcia strategicznych decyzji w kwestiach funkcjonowania Biur SIRENE.

Na miejsce uroczystości i zakwaterowania wszystkich uczestników wybrano jedną z najpiękniejszych okolic południowej Polski – Bukowinę Tatrzańską i położony wśród krajobrazu polskich gór hotel „Bukovina”.

W trakcie dwudniowego spotkania omawiano kwestie związane z aktualizacją podręcznika SIRENE przygotowanego na potrzeby SIS I, który zawiera podstawowe procedury postępowania w codziennej pracy operatora Biura SIRENE. Ponadto przedstawiono informacje na temat podręcznika SIRENE na potrzeby SIS II.
Dodatkowo przedstawiciel Komisji Europejskiej przekazał podstawowe informacje dotyczące Agencji ds. Operacyjnego zarządzania systemami IT na dużą skalę w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (IT Agency).
Przedstawiciele polskiego Biura SIRENE, z uwagi na swoje duże doświadczenie i wiedzę, zaprezentowali krajowe podejście do problematyki związanej z przestępczością samochodową.
Biorący udział w spotkaniu przewodniczący grupy COPEN przedstawił informacje na temat współpracy pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Podczas spotkania podjęto dyskusję dotyczącą bieżących problemów Biur SIRENE – przede wszystkim niedoboru pracowników i ich nadmiernego obciążenia pracą, wynikającego z rosnącej liczby spraw oraz roli i odpowiedzialności Biur SIRENE za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w strefie Schengen. Uzgodniono, iż zostanie opracowany wspólny dokument, który następnie będzie przedstawiony na odpowiednich wyższych forach decyzyjnych, w celu zwrócenia uwagi na istniejący problem i poprawę bieżącej sytuacji.

Inną, istotną z punktu widzenia Prezydencji Polskiej i priorytetów Grupy Roboczej ds. Schengen (SIS – SIRENE), kwestią była tematyka związana ze szkoleniami operatorów. Przewodniczący Komitetu Szkoleniowego (Training Committee) podsumował dotychczasowe prace w zakresie seminariów dla operatorów Biur SIRENE jak również podręcznika dla trenerów SIRENE. Ponadto uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciel CEPOL przekazał dokładne informacje o stanie prac nad wspomnianym podręcznikiem oraz procedurze zgłaszania zapotrzebowania na seminaria dla operatorów. Wspomniano również o mającym się odbyć w dniach 25 – 26 października posiedzeniu Rady Zarządzającej CEPOL, na którym będzie także dyskutowana kwestia zaproponowanego przez polską Prezydencję umieszczenia na platformie CEPOL narzędzia e-learningowego, z którego mieliby korzystać operatorzy w ramach szkoleń.

Swoje priorytety na nadchodzącą Prezydencję przedstawił również Szef duńskiego Biura SIRENE.

Więcej o pracy polskiego Biura SIRENE TUTAJ

Ogólne informacje o polskim przewodnictwie w formacji SIS/SIRENE grupy roboczej ds. Schengen znajdują się TUTAJ
Program prac polskiej prezydencji w ramach Grupy SIS/SIRENE znajduje się w dziale 'Program Prezydencji' LINK

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 26.10.2011

Tagi