Aktualności

Kolejne spotkania podgrup technicznych w ramach Grupy Roboczej DAPIX

W dniu 27 października 2011 roku w Brukseli prezydencja polska zorganizowała posiedzenia ekspertów ds. wymiany danych DNA oraz ekspertów ds. wymiany danych daktyloskopijnych. Przedstawiciele państw członkowskich UE współpracują ze sobą w ramach Grupy Roboczej ds. wymiany informacji i ochrony danych DAPIX.

  • Polska prezydencja na posiedzeniu ekspertów ds. wymiany danych DNA w ramach Grupy Roboczej DAPIX
    Polska prezydencja na posiedzeniu ekspertów ds. wymiany danych DNA w ramach Grupy Roboczej DAPIX

W trakcie powyższych spotkań dokonano podsumowania aktualnego stanu prac wdrożeniowych w zakresie automatycznej wymiany danych DNA oraz danych daktyloskopijnych na podstawie Decyzji Rady 2008/615/WSiSW z 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, w szczególności w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (tzw. Decyzji Prüm).

Zaprezentowano wyniki kwestionariusza „Prüm post deadline & MCT” z obszaru danych DNA oraz danych daktyloskopijnych i uzgodniono projekt półrocznego Raportu dotyczącego stanu implementacji „Decyzji z Prüm” w poszczególnych krajach UE na koniec 2011 r. Dodatkowo, eksperci ds. wymiany danych DNA przyjęli najnowszą wersję przewodnika implementacyjnego dot. wymiany danych DNA.

Delegaci „27” państw UE zakończyli również prace nad wspólnym modelem statystycznym dotyczącym wyników zautomatyzowanej wymiany danych DNA. Z uwagi na fakt, że w przypadku wymiany danych daktyloskopijnych modele statystyczne były wypracowane już wcześniej, na posiedzeniu podgrupy Finger Prints-DAPIX uzgodniono wspólne zasady ich przekazywania.
 

Wiecej informacji o polskim przewodnictwie w grupie DAPIX - Wymiana Informacji znajduje się TUTAJ
Program prac polskiej prezydencji w ramach Grupy DAPIX znajduje się w dziale 'Program Prezydencji' LINK

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 31.10.2011

Tagi