Aktualności

IV spotkanie ekspertów Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków w trakcie polskiej prezydencji

7 listopada 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków (HDG). Obradom przewodniczył mł. insp. dr Waldemar Krawczyk, Naczelnik Wydziału Operacji Międzynarodowych Centralnego Biura Śledczego KGP.

Horyzontalny charakter grupy wymaga przygotowania i przedstawienia informacji o inicjatywach podejmowanych przez inne grupy robocze. W trakcie posiedzenia grupy HDG polska prezydencja przekazała informację o przyjęciu 27 października br. przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Europejskiego Paktu przeciwko Narkotykom Syntetycznym. Dokument ten, którego autorami są eksperci HDG, ma szczególne znaczenie, gdyż podejmuje temat walki z narkotykami syntetycznymi w Unii Europejskiej na czterech poziomach. Pakt podkreśla również szczególne zagrożenie płynące ze strony narkotyków syntetycznych, z uwzględnieniem nowych substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” oraz w sposób kompleksowy wyznacza działania jakie powinny zostać podjęte przez organa ścigania Państw Członkowskich UE.

Prezydencja podkreśliła szczególne znaczenie prac podejmowanych na spotkaniach Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) w odniesieniu do Europejskiego Paktu przeciwko Narkotykom Syntetycznym. Komitet COSI zaakceptował cele strategiczne Paktu, a ich implementację powierzył do realizacji nowej grupie zadaniowej COSPOL, która będzie ściśle współpracować z unijnymi agencjami: EUROPOLEM, EMCDDA i CEPOLEM w tym zakresie.

W dalszej części posiedzenia prezydencja omówiła projekt Konkluzji Rady w sprawie nowych substancji psychoaktywnych. Omawiany dokument jest wynikiem wniosków z debaty tematycznej poświęconej nowym substancjom psychoaktywnym, która odbyła się w trakcie październikowego posiedzenia HDG.

W kolejnym punkcie spotkania prezydencja omówiła projekt Konkluzji Rady w sprawie współpracy UE – Europa Wschodnia. Dokument został przygotowany na podstawie:

  • rekomendacji opracowanych podczas konferencji UE – Europa Wschodnia w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej zorganizowanej z inicjatywy prezydencji w Warszawie 26-27 października br.,
  • rekomendacji opracowanych podczas spotkania oficerów łącznikowych akredytowanych w Moskwie 12 października br.,
  • wniosków z dialogów politycznych z państwami Partnerstwa Wschodniego.

Na zakończenie spotkania poinformowano o konferencji w Kartagenie (Kolumbia), która odbyła się w dniach 1-4 listopada br. i została zorganizowana w ramach projektu COPOLAD. Prezydencja brała aktywny udział w przygotowaniu konferencji, szczególnie w części dot. narkotyków syntetycznych.

Kolejne spotkanie Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków zaplanowane zostało na 7 grudnia 2011 roku.
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 14.11.2011

Tagi