Aktualności

Seminarium eksperckie dla oficerów łącznikowych „Regionalna współpraca jako efektywne narzędzie zwalczania przestępczości narkotykowej”

W dniach 15 – 16 listopada br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się seminarium eksperckie dla oficerów łącznikowych „współpraca regionalna jako efektywne narzędzie zwalczania przestępczości narkotykowej”. Zorganizowanie tego seminarium służyło promowaniu regionalnej współpracy ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości narkotykowej i było etapem realizacji jednego z priorytetów polskiej prezydencji w zakresie spraw wewnętrznych.

W seminarium uczestniczyli oficerowie łącznikowi z Austrii, Francji, Holandii, Niemiec, Rumunii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Polski, przedstawiciele Regionalnego Centrum Wymiany Informacji i Koordynacji w Azji Centralnej (CARICC) oraz Misji Unii Europejskiej dla Ukrainy i Republiki Mołdowy (EUBAM) oraz funkcjonariusze Wydziału Operacji Międzynarodowych CBŚ KGP odpowiedzialni za współprace z ww. krajami.

Inicjatywa prezydencji miała na celu zwrócenie uwagi na występowanie różnych zagrożeń ze strony przestępczości narkotykowej w różnych regionach UE oraz wymianę doświadczeń i pogłębianie współpracy regionalnej pomiędzy organami ochrony porządku publicznego. Spotkanie to było okazją do przedstawienia współpracy za pośrednictwem oficerów łącznikowych oraz roli jaką odgrywają platformy współpracy regionalnej ze szczególnym naciskiem na współpracę w regionie Morza Bałtyckiego (BALTCOM) oraz gremia współpracy w innych regionach - Regionalnego Centrum Wymiany Informacji i Koordynacji w Azji Centralnej (CARICC) oraz Misji Unii Europejskiej dla Ukrainy i Republiki Mołdowy (EUBAM).


Podczas spotkania przedstawiono również ostatnie osiągnięcia polskiej prezydencji w zakresie narkotyków tj. doprowadzenie do przyjęcia przez Radę JHA Europejskiego Paktu przeciwko Narkotykom Syntetycznym, objęcie przewodnictwa w projekcie dot. narkotyków syntetycznych w ramach nowego zespołu zadaniowego COSPOL. Dodatkowo przekazano oficerom łącznikowym informacje o przygotowaniu przez prezydencję konkluzji Rady UE w dot. nowych substancji psychoaktywnych oraz współpracy pomiędzy UE a państwami Europy Wschodniej.
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 18.11.2011

Tagi