Aktualności

Wspólne posiedzenie Grup Roboczych: Współpracy Celnej oraz Egzekwowania Prawa

W dniu 22 listopada 2011 roku miało miejsce wspólne posiedzenie Grupy Roboczej ds. Współpracy Celnej (CCWP) oraz Grupy Roboczej ds. Egzekwowania Prawa (LEWP). Obradom współprzewodniczyli – Pani Marta Dąbrowska reprezentująca Policję oraz Pan Mariusz Koter, przedstawiciel Służby Celnej.

Podczas spotkania Prezydencja zaprezentowała realizowane priorytety w ramach obu grup.
Omówiono również praktyczne aspekty działań służb celnych na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej na przykładzie przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

W kolejnym punkcie agendy spotkania poruszono kwestię mechanizmu koordynacyjnego wspólnych działań podejmowanych przez służby egzekwowania prawa poszczególnych państw członkowskich UE. Zwrócono uwagę na elementy, które w przyszłości mogłyby usprawnić współpracę w ramach tego instrumentu.

Przedstawiono także wstępny raport z operacji Barrel, zainicjowanej przez polską Prezydencję i ukierunkowanej na zwalczanie przemytu różnego rodzaju towarów drogą kolejową.
Delegacja polska podsumowała również operację Eurocar, której wynikiem było ujęcie wielu sprawców transgranicznej przestępczości samochodowej oraz odzyskanie skradzionych pojazdów o wartości blisko 1 100 tys. euro.

Istotną częścią spotkania CCWP - LEWP była prezentacja jednego z polskich priorytetów dotyczącego zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury. Szereg państw potwierdziło poparcie dla podjętej inicjatywy oraz przyjętego kierunku działań Polski w tym zakresie.
Komisja Europejska przekazała delegacjom wiele istotnych informacji w obszarze nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, Europejskiego Programu Szkoleniowego, a także planowanego studium dotyczącego zmiany podstawy prawnej funkcjonowania CEPOL-u.

Kolejne wspólne posiedzenie CCWP-LEWP planowane jest w pierwszej połowie 2012 roku podczas prezydencji duńskiej.
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 25.11.2011

Tagi