Aktualności

Listopadowe posiedzenie Grupy ds. Schengen SIS/SIRENE

Kolejne pod polskim przewodnictwem posiedzenie podgrupy SIS/SIRENE w ramach Grupy Roboczej ds. Schengen odbyło się 14 listopada w Brukseli.

Podczas posiedzenia Grupa przyjęła uzupełniony dokument opracowany przez Prezydencję, stanowiący analizę odpowiedzi Państw Członkowskich na kwestionariusz dotyczący praktycznych problemów związanych z wpisami wprowadzonymi do Systemu Informacyjnego Schengen na podstawie art. 96 KWS. Ponadto w związku z realizacją powyższego priorytetu polskiej Prezydencji przyjęto treść projektu Konkluzji Rady Unii Europejskiej, w sprawie lepszego wykorzystania SIS i biur SIRENE do wymiany informacji na temat obywateli państw trzecich objętych odmową wjazdu - dokument ten zgodnie z procedurą przekazano na COREPER.

Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele Państw Członkowskich dyskutowali również nad problemem znacznego obciążenia pracą i braku personelu w Biurach SIRENE. Delegacja Austrii omówiła ten problemu w oparciu o analizę odpowiedzi nadesłanych przez biura SIRENE, na przygotowany przez stronę austriacką kwestionariusz. Przedstawiciele Prezydencji poinformowali, że kwestia zostanie również poruszona na listopadowym posiedzeniu CATS.

W związku z trwającymi pracami nad wdrożeniem Systemu Informacyjnego Schengen nowej generacji SIS II przedstawiono przygotowany przez Prezydencję dokument dotyczący alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy Biurami SIRENE oraz Biurami SIRENE, a innymi użytkownikami SIS w okresie procesu podłączenia Państw Członkowskich do SIS II (switchover). Delegacje zostały poproszone o uwagi/komentarze do zaprezentowanego dokumentu, którego celem jest uporządkowanie form wymiany informacji w sytuacjach awaryjnych.

Oprócz przedstawionych powyżej zagadnień Grupa Robocza ds. Schengen (SIS/SIRENE) rozpoczęła również procedurę zatwierdzenia tzw. „fact sheets” - zestawień procedur i sposobów postępowania, funkcjonujących w poszczególnych Biurach SIRENE, wynikających z różnic w systemach i regulacjach krajowych, wypracowanych przez uczestników Seminarium Advanced w zakresie wpisów z art. 100 KWS, dotyczących pojazdów. Zatwierdzone fact sheets zostaną umieszczone na platformie LMS CEPOLu.
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 28.11.2011

Tagi