Aktualności

Ostatnie w trakcie polskiej prezydencji posiedzenie plenarne Grupy Roboczej DAPIX (komponent ds. Wymiany Informacji)

1 grudnia 2011 roku w Brukseli odbyło się ostatnie w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE posiedzenie plenarne Grupy Roboczej DAPIX ds. Wymiany Informacji.

W trakcie posiedzenia podsumowano pracę grupy roboczej w ciągu minionego półrocza zwracając uwagę na osiągnięcia, które były zasługą polskiego przewodnictwa oraz ścisłej współpracy prowadzonej w ramach TRIO Prezydencji oraz z delegacjami Państw Członkowskich - „przyjaciół prezydencji”, tj. BE, HU, DE, NL, AT, UK, SE (oraz Europolu).

W trakcie półrocznego przewodnictwa prac w grupie roboczej DAPIX ds. Wymiany Informacji zatwierdzone zostały 2 dokumenty polityczne:

1/ konkluzje w sprawie intensyfikacji działań w kierunku całkowitej implementacji Decyzji Prüm w Państwach Członkowskich UE po terminie ostatecznym implementacji tj. 26 sierpnia 2011 oraz

2/ konkluzje w sprawie przyspieszenia implementacji Decyzji Ramowej 2006/960/JHA przez Państwa Członkowskie UE, które do chwili obecnej nie implementowały niniejszej Decyzji do swojego porządku prawnego.

Ponadto, GR DAPIX ds. Wymiany Informacji była gospodarzem konferencji Centrów Współpracy Policyjno-Celnej (PCCC) pod hasłem „Mapa drogowa rozwoju współpracy PCCC w Państwach Członkowskich  UE – wizja na lata 2012-2015”, która została zorganizowana w dniach 18-19 października 2011r w Brukseli przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. W ramach dokumentu od prezydencji we współpracy z Belgią - liderem działania nr 7 Listy Działań nr 2 Strategii Zarządzania Informacjami (IMS Action List no.2 / AP 7) Programu Sztokholmskiego, przedstawiono szczegółowy projekt rozwoju PCCC na kolejne 3 lata.

W dniu 1 grudnia 2011 delegacja polska przekazała przewodnictwo w grupie roboczej kolejnemu państwu TRIO Prezydencji – Danii, której jednym z podstawowych zadań będzie dalsze monitorowanie procesu implementacji Decyzji Prüm zgodnie z wytycznymi konkluzji w tej sprawie, wypracowanych podczas polskiej prezydencji w Radzie UE.

Następcom – życzymy powodzenia i sukcesów na arenie unijnej !!!!
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 05.12.2011

Tagi