Aktualności

Przekazanie Policji duńskiej Prezydencji w CEPOL

W dniu 8 grudnia 2011 w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie prezydencji duńskiej przewodnictwa w gremiach Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL (Handover Meeting).

Spotkanie prowadziła Pani Eliza Wójcik – Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Policji, która do dnia 31.12.2011 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Zarządzającej Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL Governing Board).

Celem spotkania było przekazanie przyszłej prezydencji najlepszych praktyk i pozyskanych doświadczeń, a także omówienie najważniejszych osiągnięć dokonanych przez stronę polską.

Poruszono także kwestie związane ze współpracą z Sekretariatem w aspekcie zadań dotychczas zrealizowanych przez Radę Zarządzającą, a także działania wymagające kontynuacji. W trakcie posiedzenia Pani Eliza Wójcik poinformowała, iż podczas sprawowania przez nią przewodnictwa zatwierdzonych zostało łącznie 11 decyzji (z czego 8 podczas ostatniego posiedzenia Rady Zarządzającej w Krakowie w dniach 25-26.10.2011), w tym dwie o charakterze strategicznym (dotyczące zmian w strukturze agencji).

Poprzez podpisanie wspólnie uzgodnionego protokołu, strona polska przekazała „prezydencję” stronie duńskiej – reprezentowanej przez Pana Kima Sverre Hansen. Pomimo tego, że Handover Meeting było ostatnim oficjalnym spotkaniem w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE, zaangażowanie naszego kraju nie zostało zakończone. Zgodnie z polskimi priorytetami i wspomnianą aktywnością, Pani Eliza Wójcik weźmie udział w uroczystościach podpisania porozumień o współpracy, które zostaną zawarte przez CEPOL z Gruzją (12.12.2011) oraz z Czarnogórą (19.12.2011).

Na zakończenie Zastępca Dyrektora CEPOL, Pan Detlef Schröder podkreślił doskonałą współpracę ze stroną polską, jednocześnie wyrażając uznanie i podziękowania zarówno dla Pani Elizy Wójcik jak i całego zespołu zaangażowanego w obsługę prezydencji. Po czym wspólnie z Przewodniczącą przekazali stronie duńskiej życzenia powodzenia oraz sukcesów w realizacji zamierzonych celów.

Kolejne spotkanie dotyczące przekazania prezydencji odbędzie się w czerwcu 2012 roku na Cyprze, co potwierdziła przedstawicielka tego kraju – Pani Kyriaki Lambrianidou.

Działania związane z obsługą prezydencji w ramach CEPOL koordynowała komórka organizacyjna umiejscowiona w Wydziale Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Podstawowe informacje o polskim przewodnictwie w gremiach zarządzających CEPOL znajdują się TUTAJ
Informacja o programie prac polskiej prezydencji w ramach gremiów CEPOLU znajduje się w dziale 'Program Prezydencji' LINK

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 08.12.2011

Tagi