Aktualności

Prezentacja raportów po misjach ewaluacyjnych Schengen

7 grudnia 2011 roku, w trakcie obrad grupy roboczej ds. Schengen (podgrupa Scheval), eksperci polskiej Policji przedstawili raporty z misji ewaluacyjnych Schengen w zakresie SIS-Sirene.

 

Poprzedni artykuł o misjach ewaluacyjnych:
"Polscy eksperci policyjni na czele misji ewaluacyjnych Schengen"

Kom. Bogusław Kołdys przedstawił raport z misji w Hiszpanii, która odbyła sie w październiku 2011 roku, a Piotr Kowalski raport dotyczący Portugalii, po misji przeprowadzonej w drugiej połowie września 2011 roku.

Obaj ekperci są pracownikami Wydziału Koordynacji Poszukiwań Miedzynarodowych BMWP KGP i pełniłi rolę ekspertów wiodących w misjach w trakcie sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie, stojąc tym samym na czele komitetów ewaluacyjncyh, w których skład weszli eksperci z krajów należących do Strefy Schengen oraz Komisji UE i Sekretariatu Rady.

Prezentacja obydwu raportów zakończyła się sukcesem, raporty mają zostać formalnie przyjęte podczas obrad Scheval w styczniu 2012.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 12.12.2011

Tagi