Aktualności

Ostatnie w trakcie polskiej prezydencji posiedzenie Grupy Roboczej ds. Schengen (SIS/SIRENE)

W dniu 13 grudnia 2011 roku odbyło się w Brukseli ostatnie pod przewodnictwem polskiej prezydencji posiedzenie Grupy Roboczej ds. Schengen (SIS/SIRENE). W ramach posiedzenia Grupy Roboczej odbyły się również trzy spotkania towarzyszące, tj. Grupy Koordynującej Testy Funkcjonalne (12.12.2011), Training Committee (12.12.2011) oraz SIRENE Task Force (13.12.2011).

  • Zespół polskiej prezydencji
    Zespół polskiej prezydencji
  • Odznaczony przez polską Policję przedstawiciel Komisji Europejskiej
    Odznaczony przez polską Policję przedstawiciel Komisji Europejskiej
  • Odznaczony przez polską Policję przedstawiciel Sekretariatu Generalnego Rady UE
    Odznaczony przez polską Policję przedstawiciel Sekretariatu Generalnego Rady UE

Podczas posiedzenia Grupy Roboczej dokonano podsumowania działań podejmowanych w ostatnim półroczu. W okresie polskiej Prezydencji odbyło się 5 posiedzeń grupy Roboczej ds. Schengen (SIS/SIRENE), 3 spotkania komitetu szkoleniowego (Training Committee), 3 spotkania grupy zadaniowej ds. migracji (Sirene Task Force), 3 spotkania podgrupy zajmującej się testami funkcjonalnymi SIRENE (wszystkie z tych spotkań odbyły się w Brukseli) oraz spotkanie Szefów Biur SIRENE (w Bukowinie Tatrzańskiej).

W ramach pracy Grupy Roboczej ds. Schengen (SIS/SIRENE) zrealizowano wszystkie założenia, będące priorytetami polskiej policji w obszarze SIS/SIRENE w okresie polskiej prezydencji. Przede wszystkim grupa przyjęła trzy projekty Konkluzji Rady Unii Europejskiej: „w sprawie właściwego przygotowania użytkowników instytucjonalnych SIS w państwach członkowskich do poprawiania jakości danych SIS 1+ przed ich przeniesieniem do SIS II”,  „w sprawie krajowych systemów szkolenia i wspólnych systemów szkolenia dla operatorów SIRENE”, „w sprawie lepszego wykorzystania SIS i biur SIRENE do wymiany informacji na temat obywateli państw trzecich objętych odmową wjazdu”. Dokumenty te w dniu 13 grudnia 2011 roku zostały zaakceptowane przez Radę JHA, co stanowi zwieńczenie pracy wszystkich delegacji obradujących pod przewodnictwem Polski na posiedzeniach Grupy ds. Schengen.

Podczas grudniowego posiedzenia polska delegacja zaprezentowała ponadto koncepcję modułu e-learningowego dla operatorów SIRENE, podsumowała również prace nad podręcznikiem dla trenerów (SIRENE Trainier's Manual). Powyższe tematy stanowią realizację dodatkowych priorytetów mijającej prezydencji. 
Ponadto poruszono kwestię obciążenia pracą Biur SIRENE i przedstawiono dokument będący zestawieniem dotychczasowych prac nad tym zagadnieniem, podsumowano prace Grupy powołanej do Koordynacji Testów Funkcjonalnych SIRENE - zaprezentowano dokumenty wypracowane w tym temacie i potwierdzono konieczność dalszej kontynuacji prac Grupy.

Po posiedzeniu przewodniczący Grupy Roboczej ds. Schengen (SIS/SIRENE) insp. Mariusz Węgrzyniak Z-ca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz polskiej Policji, uroczyście wręczył przedstawicielowi Komisji Europejskiej oraz przedstawicielowi Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej „Srebrne Medale za Zasługi dla Policji”. Odznaczenia zostały przyznane za ogromną pomoc, wsparcie i zaangażowanie w prace Grupy SIS/SIRENE w trakcie polskiej Prezydencji i za całokształt działań na rzecz współpracy policyjnej krajów Schengen. Uroczystość odbyła się w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Radzie UE w Brukseli.


 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 19.12.2011

Tagi