Aktualności

Koniec polskiej prezydencji w Grupie Roboczej ds. Egzekwowania Prawa

W dniu 16 grudnia 2011 roku odbyło się w Brukseli ostatnie w trakcie prezydencji Polski w Radzie UE posiedzenie Grupy Roboczej ds. Egzekwowania Prawa (LEWP).

W trakcie spotkania przedstawiono m.in. informację oraz wnioski z zorganizowanej w dniach 18-19 października 2011 w Brukseli konferencji nt. wizji rozwoju współpracy PCCCs (Centra Współpracy Policyjno - Celnej) w latach 2012-2015.

Podczas posiedzenia LEWP zaprezentowano również wyniki spotkania EFE (Europejska Grupa Ekspertów ds. Broni Palnej)  forerunner group, które miało miejsce w dniach 11-13 października br. w Warszawie. Przedstawiono jednocześnie dokument dotyczący oceny zagrożenia płynącego z przestępczego użycia oraz dostaw broni palnej na obszarze UE. Raport w imieniu EFE przygotowało Zjednoczone Królestwo. LEWP zaakceptowała wniosek ze spotkania EFE, aby następny raport dotyczący przedmiotowej tematyki został opracowany w przyszłości przez Europol.

Ekspert Prezydencji przedstawił wyniki kwestionariusza dotyczącego zakresu tematycznego wspólnych szkoleń dla Oficerów Łącznikowych (LOs). W toku dyskusji podkreślono rolę CEPOL-u przy dalszej realizacji inicjatywy, potrzebę wykorzystania istniejących narzędzi szkoleniowych LOs oraz włączenie tematu do obecnie realizowanego przez Komisję Europejską projektu ETS (European Training Scheme - Europejski System Szkoleń).

Na spotkaniu LEWP poinformowano o przyjęciu przez Radę WSiSW w dniu 13 grudnia br. następujących dokumentów, które były przedmiotem prac LEWP w trakcie Polskiej Prezydencji:

  • Konkluzji Rady w sprawie wizji „Europejskich nauk sądowych 2020”, w tym utworzenia europejskiego obszaru nauk sądowych oraz rozwoju infrastruktury nauk sądowych w Europie;
  • Konkluzji Rady dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępstw przeciwko dobrom kultury;
  • Konkluzji Rady dotyczących wzmocnienia współpracy policyjnej z państwami trzecimi w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych.

Należy podkreślić, że prezydencja polska w  Grupie Roboczej ds. Egzekwowania Prawa (LEWP) została oceniona przez państwa członkowskie UE bardzo pozytywnie. Nie tylko ze względu na zrealizowane i przyjęte projekty. Delegacje wielu państw członkowskich z dużym uznaniem wyrażały się także o bardzo sprawnej organizacji i prowadzeniu posiedzeń Grupy.
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 19.12.2011

Tagi