Aktualności

Polscy eksperci policyjni wracają z Brukseli

Mł. insp. Marzanna Cieślak i asp. sztab. Robert Bretner, funkcjonariusze Policji, którzy z początkiem 2011 roku zostali oddelegowani do Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli w ramach wsparcia prac Wydziału Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w trakcie obsługi polskiej prezydencji w Radzie UE, wracają dziś do Warszawy.

W trakcie rocznego oddelegowania eksperci wspierali prace polskich przewodniczących gremiów unijnych poprzez dokonywanie analiz i monitorowanie działań w zakresie realizacji projektów i inicjatyw w programie prezydencji.

Osoby delegowane brały udział w posiedzeniach grup roboczych w kompetencji Policji. Marzanna Cieślak wspierała pracę przewodniczących Grupy Roboczej ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (komponent Wymiana Danych), Grupy Roboczej ds. Ogólnych w tym Oceny, Grupy Roboczej ds. Schengen (komponent SIS/SIRENE) oraz Grupy Roboczej ds. Egzekwowania Prawa.

Do obowiązków Roberta Bretnera należało wsparcie merytoryczne prac: Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków oraz Grupy Roboczej ds. Ogólnych w tym Oceny. Ekspert uczestniczył także w posiedzeniach Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI).

Delegowani eksperci współpracowali z delegacjami Państw Członkowskich UE w Brukseli oraz przedstawicielami INTERPOLU i EUROPOLU. Uczestniczyli także w posiedzeniu Komitetu LIBE (Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne) Parlamentu Europejskiego.

Oprócz merytorycznego wsparcia, eksperci czuwali także nad logistyczną stroną organizowanych przez Policję w ramach prezydencji spotkań w Brukseli.


 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 22.12.2011

Tagi