Aktualności

Podsumowanie polskiej prezydencji w Komendzie Głównej Policji

W dniu 13 lutego 2012 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie Dyrektorów Biur KGP, zaangażowanych w proces przygotowań i obsługi prezydencji, którego celem było podsumowanie zadań Policji, wynikających ze sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie UE. Spotkaniu przewodniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan nadinsp. Krzysztof Gajewski.

W trakcie spotkania, moderowanego przez Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp. Rafała Łysakowskiego, przedstawiono prezentację podsumowującą najważniejsze działania podjęte przez Policję w trakcie przygotowania i późniejszej obsługi polskiej prezydencji.
Główne tematy spotkania obejmowały:

 • Podsumowanie procesu przygotowań do prezydencji w KGP, który rozpoczął się w 2008 r.,
 • Bilans polskiej prezydencji w zakresie programu merytorycznego – realizacja inicjatyw i projektów zaproponowanych na forum UE przez polskich ekspertów policyjnych,
 • Obsługa prezydencji w agencjach unijnych: EUROPOL-u (Europejskim Urzędzie Policji) oraz CEPOL- u (Europejskiej Akademii Policyjnej),
 • Informacje nt. innych przedsięwzięć realizowanych w ramach prezydencji m.in. wspólnej operacji policyjnej „Eurocar” oraz podsumowanie misji ewaluacyjnych Schengen,
 • Omówienie najważniejszych wydarzeń w kalendarzu imprez prezydencyjnych,
 • Realizacja budżetu prezydencji,
 • Podsumowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa prezydencji,
 • Kierunki promocji udziału KGP w obsłudze prezydencji.

Uczestników spotkania poinformowano także o zadaniach Policji, które będą nadal realizowane po zakończeniu prezydencji w styczniu 2012 r. Zadania te w głównej mierze skupiać się będą na:

 • Kontynuacji sprawowania przewodnictwa Polski w Zarządzie Europolu (do końca 2012 r.), które zostało ustalone w ramach współpracy Trio prezydencji Polska-Dania-Cypr,
 • Przewodniczenie za prezydencji duńskiej spotkaniom w formule UE – państwa trzecie, które organizowane są pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Narkotyków (HDG),
 • Współpraca w ramach Trio prezydencji we wszystkich właściwych gremiach międzynarodowej współpracy policyjnej,
 • Monitorowanie wdrażania inicjatyw polskiej prezydencji.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie wniosków i spostrzeżeń, które wiążą się z przygotowaniami i obsługą polskiej prezydencji. Wskazano na dużą wartość dodaną prezydencji, szczególnie w zakresie zdobytego doświadczenia w planowaniu długoterminowym oraz przeszkolenia kadr (kursy j. angielskiego, zajęcia dotyczące procesu decyzyjnego w UE, trening w zakresie umiejętności miękkich). Prezydencja Polski w Radzie UE była także doskonałą okazją do promocji działań Policji w zakresie koordynacji polityki europejskiej.

Wzmocnienie potencjału logistycznego Policji (doposażenie funkcjonariuszy w sprzęt) oraz doświadczenie związane z zabezpieczeniem spotkań o charakterze międzynarodowym będzie procentowało także przy okazji organizacji w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

Zobacz więcej: Podsumowanie prac Policji w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 17.02.2012

Tagi