Aktualności

Spotkanie eksperckie dotyczące bezpieczeństwa imprez sportowych

W dniu 28 czerwca 2011 roku, w ramach Międzynarodowej Konferencji Uzgodnieniowej 'Bezpieczeństwo imprez sportowych w aspekcie priorytetu polskiej Prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012' odbyło się pierwsze spotkanie w ramach polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Spotkanie poświęcone było omówieniu kwestii związanych z jednym z priorytetów polskiej Prezydencji – bezpieczeństwo imprez sportowych w kontekście aktualizacji Rezolucji Rady z dnia 3 czerwca 2010 roku w sprawie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą co najmniej jednego państwa członkowskiego o zapisy dotyczące współpracy z krajami trzecimi.

Na spotkanie do Warszawy przyjechali przedstawiciele 26 Państw Członkowskich UE, jak również pozostałych krajów niebędących członkami UE ale zaangażowanych w kwestie związane z bezpieczeństwem imprez sportowych, np. Szwajcaria, Chorwacja, Turcja.

W trakcie spotkania zaprezentowany został dokument będący podsumowaniem kwestionariusza dotyczącego współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi a krajami spoza Unii Europejskiej, na podstawie którego opracowany został wstępny zapis będący uzupełnieniem Rezolucji Rady.

Ponadto przedstawiono plany związane z dalszym procedowaniem tych dokumentów, które polska planuje przyjąć w trakcie swojego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku.
 

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 01.07.2011

Tagi