Aktualności

Wysłuchanie parlamentarne na temat „Nowych substancji psychoaktywnych” z udziałem eksperta KGP

W dniu 29 czerwca 2011 roku, w Parlamencie Europejskim, odbyło się publiczne wysłuchanie zorganizowane przez europosła Bogusława Sonika i europosłankę Elenę Antonescu nt. nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy).

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście w tym wiceminister zdrowia Adam Fronczak, prof. Wiktor Osiatyński oraz przewodniczący Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków podinsp. dr Waldemar Krawczyk (CBŚ KGP) a także ok. 50 posłów z różnych frakcji parlamentarnych.

W trakcie spotkania poruszano kwestie nowych substancji psychoaktywnych, oraz możliwości wykorzystania wiedzy przedstawicieli reprezentujących różne instytucje w zakresie przeciwdziałania produkcji, sprzedaży i dystrybucji nowych substancji psychoaktywnych w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Na początku spotkania głos zabrała pani E. Antonescu zwracając uwagę na konieczność debatowania w kwestii Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii w państwach członkowskich UE, oraz dążeniu do ujednolicenia przepisów w tym względzie zaznaczając, iż dyrektywa 387/2005 regulująca wprowadzanie nowych substancji na listy substancji kontrolowanych nie jest wystarczająca ani aktualna.

Przedstawicielka KE podkreśliła ryzyko zażywania substancji psychoaktywnych, oraz konieczność wypracowania wspólnych rozwiązań prawnych. Natychmiastowe wycofywanie nielegalnych substancji z rynku, oraz ochrona zdrowia publicznego, spójne przepisy i prewencja antynarkotykowa.

Minister A. Fronczak zaprezentował polskie rozwiązania prawne zmierzające do rozwiązania problemów z wprowadzaniem na rynek nowych substancji psychoaktywnych.

Na zakończenie spotkania podinsp. Waldemar Krawczyk przedstawił priorytety polskiej prezydencji w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków szczególnie podkreślając problematykę związaną z nowymi substancjami psychoaktywnymi. Posłowie pozytywnie przyjęli zaprezentowane priorytety i zapewnili o swoim wsparciu w ich realizacji.

 

więcej informacji o priorytetach i planach polskiej prezydencji dotyczących narkotyków w dziale 'Program Prezydencji': LINK

Ogólna informacja o polskim przewodnictwie w Grupie ds. narkotyków znajduje się TUTAJ

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 05.07.2011

Tagi