Aktualności

Europa podejmuje działania w zakresie nowych narkotyków syntetycznych: Konferencja Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków - Warszawa, 07.07.2011

7 lipca 2011 r. w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków (EAD), współorganizowana przez Komisję Europejską i Polską Prezydencję w UE - współorganizatorem konferencji było Centralne Biuro Śledcze KGP.

Nielegalne narkotyki i nowe substancje psychoaktywne stały się wyzwaniem zarówno dla decydentów jak i dla tych wszystkich, którzy zajmują się tą problematyką na co dzień w swoim otoczeniu.

Konferencja stała się okazją do wymiany opinii przez tych, którzy kształtują politykę na szczeblu narodowym i europejskim oraz praktyków działających w tym obszarze na poziomie lokalnym. Wśród prelegentów znaleźli się: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Andrzej Włodarczyk oraz przedstawiciele instytucji europejskich odpowiedzialni za politykę narkotykową. W konferencji wzięli także udział Komendant Główny Policji insp. gen. Andrzej Matejuk, dyrektor CBŚ KGP insp. Adam Maruszczak oraz dyrektor BMWP mł. insp. Rafał Łysakowski. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego - sygnatariusze Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków, naukowcy oraz goście honorowi, w tym Krzysztof Jaryczewski, założyciel zespołu rockowego „Oddział Zamknięty”. Cele polskiej prezydencji w zakresie problematyki narkotykowej przedstawił przewodniczący Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków podinsp. dr Waldemar Krawczyk z CBŚ KGP. Prowadzącą spotkanie była dziennikarka telewizyjna, Pani Monika Richardson.

Konferencja zgromadziła osoby działające w tej dziedzinie zarówno zawodowo, jak i społecznie, które na co dzień muszą odpowiadać na wiele pytań: W jaki sposób przeprowadzać dobrowolne testy na obecność narkotyków? Jak szkolić dziennikarzy, by potrafili właściwie informować o różnych formach uzależnień w tym od narkotyków? Jak stosować terapię poprzez muzykę? Co może uczynić firma prywatna, by identyfikować nowe substancje psychoaktywne pojawiające się na rynku? Czy muzyka to skuteczny sposób docierania do młodzieży z pozytywnym przekazem, jak twierdzi Włoski raper – Phase?
Powyższe zagadnienia były przedmiotem rozważań podczas warszawskiej konferencji w ramach Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków (EAD).

Zainaugurowana dwa lata temu podczas Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi (26 czerwca), kampania EAD ma na celu zwiększanie świadomości na temat zagrożeń związanych z zażywaniem nielegalnych narkotyków.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, reprezentujących organizacje, które zdecydowały się podjąć zobowiązanie realizacji konkretnych działań w tym obszarze.

Sławne postaci świata sportu, rozrywki i mediów podzieliły się swoimi doświadczeniami, a wiele z nich podpisało deklaracje przyłączenia się do kampanii.

Najważniejszym zagadnieniem spotkania był problem pojawiania się nowych substancji psychoaktywnych. Komisja Europejska jest odpowiedzialna za proponowanie państwom członkowskim, by nowe środki psychoaktywne były poddawane kontroli zgodnie z Decyzją Rady 2005/387/WSiSW. Komisja dokonuje przeglądu mechanizmu szybkiej wymiany informacji o nowych substancjach psychoaktywnych, ustanowionego Decyzją Rady oraz analizuje, jak sprawić, by był on bardziej skuteczny. Będzie to kluczowe zagadnienie „Raportu na temat oceny funkcjonowania Decyzji Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych”, który przedstawi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej V. Reding. W ten sposób Komisja Europejska wspiera Polskę i inne Państwa Członkowskie UE w walce z narkotykami syntetycznymi.

 


Więcej informacji:

1. Priorytety i plany polskiej prezydencji dotyczące narkotyków: LINK

2. Informacja o polskim przewodnictwie w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków: LINK

3. Europejska Kampania w sprawie Narkotyków: LINK

4. Plan działania UE w zakresie narkotyków na lata 2009-2012: LINK
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 08.07.2011

Tagi