Aktualności

Polskie przewodnictwo w Grupie ds. Narkotyków rozpoczęte

W dniu 12 lipca 2011 roku odbyło się pierwsze w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE, posiedzenie Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków, która jest odpowiedzialna za kształtowanie całości polityki antynarkotykowej UE. Obradom przewodniczył podinsp. dr Waldemar Krawczyk z CBŚ KGP.

 Z uwagi na szeroki zakres tematyczny prac Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków (HDG), w realizację zadań zaangażowani są przedstawiciele: Centralnego Biura Śledczego KGP, Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Szczegółowy program polskiej Prezydencji został zaprezentowany przez podinsp. Marcina Karnasia, Zastępcę Przewodniczącego Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków.

Priorytety polskiej prezydencji uwzględniają zagadnienia zarówno z obszaru ograniczenia podaży jak i z obszaru ograniczenia popytu narkotyków, głównie z uwagi na horyzontalny charakter grupy oraz podstawową ideę Unii Europejskiej w zakresie zwalczania narkotyków - zasadę zrównoważonego podejścia.

Przedstawiony program, jak i szczegółowe działania spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem Państw Członkowskich oraz Komisji Europejskiej. Podkreślenia wymaga fakt, iż z jednej strony dotykają one nowych zagadnień, z drugiej odpowiadają na bieżące problemy Państw Członkowskich wpisując się w agendę aktualnych zagrożeń i przedstawiając atrakcyjną ofertę rozwiązań. "Ambitne, wspaniałe, szerokie, wyważone, zrównoważone" - to najczęstsze określenia jakie padały ze strony przedstawicieli Państw Członkowskich oraz Komisji Europejskiej jako komentarz do zaprezentowanych priorytetów oraz planu działań polskiej Prezydencji.

Formuła spotkań HDG zaproponowana przez polską Prezydencję przewiduje organizację debaty tematycznej podczas każdego z posiedzeń. Pozwala to skoncentrować się na jednym obszarze tematycznym i dokładnie go przedyskutować. Debaty tematyczne zaplanowane przez polską Prezydencję dotykają tematów ważkich i nowych, które są szczególnie interesujące dla przedstawicieli Państw Członkowskich. Polskie priorytety stanowią zatem cząstkowy element ich realizacji. Przyjęta formuła pozwala na zaproszenie najlepszych ekspertów w danej dziedzinie, ekspertów Unii Europejskiej oraz światowych autorytetów. Stanowi to niebywałą okazję do skorzystania z wiedzy, jak również poznanie poglądów przedstawicieli państw Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia Prezydencja oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej dokonał podsumowania Międzynarodowej Konferencji „European Action on Drugs”, zorganizowanej wspólnie przez Polską Prezydencję oraz Komisję Europejską w Warszawie w dniu 7 lipca 2011 roku. Głównym tematem konferencji były nowe substancje psychoaktywne nazywane potocznie „dopalaczami”. Z bardzo dobrym przyjęciem spotkało się uczestnictwo i wystąpienie w Konferencji Podsekretarza Stanu MSWiA, Pana Adama Rapackiego oraz Podsekretarza Stanu MZ, Pana Andrzeja Włodarczyka. Podkreślono jak wielkim zainteresowaniem cieszyła się Konferencja, tym samym jak istotne i interesujące zagadnienie zostało wybrane jako główny temat. Wspomnieć należy, iż z uwagi na szerokie zainteresowanie Konferencją zarówno w Polsce, jak i za granicą zgodzono się na zwiększenie liczby uczestników do 140 osób (początkowo konferencję planowano na 100 osób). Zwrócono również uwagę na szerokie zainteresowanie przedstawicieli mediów.

W lipcu zaproponowano debatę tematyczną na temat „Narkotyki, a prowadzenie pojazdów: zapobieganie i ograniczanie wypadków drogowych spowodowanych przez osoby będące pod wpływem narkotyków: instrumenty instytucjonalne i prawne”.

Kolejne spotkanie Horyzontalnej Grupy do spraw Narkotyków zaplanowane zostało na dzień 6 września.

 

Podstawowe informacje o polskim przewodnictwie w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków: LINK

Priorytety i plany polskiej prezydencji dotyczące narkotyków: LINK

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 18.07.2011

Tagi