Aktualności

Spotkanie Dialogu Politycznego w obszarze narkotyków Unia Europejska – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

W dniu 13 lipca 2011 roku w ramach Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków odbyło się spotkanie Dialogu Politycznego w obszarze narkotyków UE – USA.

Jedna z najważniejszych funkcji Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków jest prowadzenie współpracy międzynarodowej w obszarze zwalczania przestępczości narkotykowej z krajami/regionami trzecimi. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez spotkania w formacie Dialogów Politycznych lub tzw. Mechanizmów Współpracy.

Tym samym również prezydencja polska przygotowała i realizuje powyższą formę współpracy z partnerami z krajów/regionów trzecich. Realizując zasadę zrównoważonego podejścia – podstawową ideę Unii Europejskiej w zakresie polityki antynarkotykowej, tematy zaplanowane w ramach wyżej wymienionych spotkań uwzględniają zarówno zagadnienia z obszaru ograniczenia podaży jak i z obszaru ograniczenia popytu.

Ta formuła dodatkowej aktywności w ramach grupy HDG wymaga od zespołu prezydencji zarówno posiadania dodatkowych umiejętności jak i dodatkowego przygotowania.

Podczas spotkania Dialogu Politycznego w obszarze narkotyków UE – USA omówiona została sytuacja na „scenie narkotykowej” zarówno w USA jak i Unii Europejskiej.

Kolejnym ważnym punktem obrad było omówienie sytuacji w regionie Ameryki Centralnej ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji realizowanych w regionie programów ukierunkowanych na wspieranie zwalczania przestępczości narkotykowej. Podkreślenia wymaga fakt, iż w regionie tym oprócz zagrożenia ze strony kokainy, obserwuje się stały wzrost zagrożenia ze strony narkotyków syntetycznych.

Afryka Zachodnia, a właściwie działania realizowane w tym regionie przez Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej były kolejnym tematem spotkania.
W Afryce Zachodniej jako regionie zagrożonym przemytem kokainy z Ameryki Południowej do Europy, skoncentrowana jest co raz większa liczba działań zarówno Państw Członkowskich UE, jak i USA. Na szczególną uwagę zasługuje system koordynacji projektów i programów UE oraz USA, który umożliwia skuteczną realizację zaplanowanych działań oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych angażowanych w państwach regionu.

Podkreślono również szczególną rolę jaką pełni Europejski Pakt zwalczania nielegalnego przemytu narkotyków – skupiający się na zwalczaniu szlaków przemytu kokainy oraz szlaku przemytu heroiny.

 

Podstawowe informacje o polskim przewodnictwie w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków: LINK

Priorytety i plany polskiej prezydencji dotyczące narkotyków: LINK

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 18.07.2011

Tagi