Aktualności

Spotkanie Komitetu Technicznego Mechanizmu UE -Ameryka Łacińska i Karaiby dotyczące narkotyków

W dniu 13 lipca 2011 roku w ramach Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków odbyło się spotkanie Komitetu Technicznego Mechanizmu UE - LAC (Ameryka Łacińska i Karaiby) dotyczące narkotyków.

Jedna z najważniejszych funkcji Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków jest prowadzenie współpracy międzynarodowej w obszarze zwalczania przestępczości narkotykowej z krajami/regionami trzecimi. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez spotkania w formacie Dialogów Politycznych lub tzw. Mechanizmów Współpracy.

Tym samym również prezydencja polska przygotowała i realizuje powyższą formę współpracy z partnerami z krajów/regionów trzecich. Realizując zasadę zrównoważonego podejścia – podstawową ideę Unii Europejskiej w zakresie polityki antynarkotykowej, tematy zaplanowane w ramach wyżej wymienionych spotkań uwzględniają zarówno zagadnienia z obszaru ograniczenia podaży jak i z obszaru ograniczenia popytu.

Ta formuła dodatkowej aktywności w ramach grupy HDG wymaga od zespołu prezydencji zarówno posiadania dodatkowych umiejętności jak i dodatkowego przygotowania.

W spotkaniu Komitetu Technicznego wzięli udział przedstawiciele 26 państw z Ameryki Łacińskiej i Karaibów, reprezentanci Państw Członkowskich UE, Komisji Europejskiej, Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), Europol-u oraz Służb Zewnętrznych UE. Obradom współprzewodniczyła prezydencja polska oraz Republika Dominikany, która przewodniczy państwom LAC.

Dyskusja koncentrowała się na deklaracji politycznej wypracowanej na spotkaniu Wysokiego Szczebla EU - LAC, które odbyło się w Bogocie w dniach 28-29 czerwca br. oraz ocenie stanu realizacji Madryckiego Planu Działań UE - LAC na lata 2010-2012.

Polska prezydencja podkreśliła, że chciałaby zintensyfikować mechanizm współpracy UE - LAC poprzez wypracowanie konkretnych celów wynikających z planu działań i deklaracji politycznej. Zaproponowano również, aby do agendy spotkań włączyć debaty polityczne na tematy będące w strefie zainteresowań państw UE i Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Polska przedstawiła również założenia projektu dotyczącego ograniczenia podaży narkotyków syntetycznych w Ameryce Łacińskiej i szkoleń w zakresie likwidacji nielegalnych laboratoriów. Projekt byłby realizowany wspólnie z Francją.
Przedstawione przez polską prezydencję propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
 

 

Podstawowe informacje o polskim przewodnictwie w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków: LINK

Priorytety i plany polskiej prezydencji dotyczące narkotyków: LINK

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 18.07.2011

Tagi