Aktualności

Pierwsze spotkanie podgrupy roboczej ds. wymiany danych DNA

W dniu 14 lipca 2011 rok w Brukseli odbyło się pierwsze podczas polskiej prezydencji w Radzie UE posiedzenie ekspertów podgrupy roboczej ds. wymiany danych DNA Grupy Roboczej DAPIX.

Podgrupa DAPIX – DNA zajmuje się monitorowaniem, koordynacją i wsparciem procesu wdrażania mechanizmów automatycznej wymiany danych DNA pomiędzy Państwami Członkowskimi UE w ramach postanowień Decyzji Rady UE 2008/615/WSiSW i 2008/616/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, tzw. „Decyzji Prüm”.

Podczas spotkania dokonano podsumowania aktualnego stanu prac wdrożeniowych „Decyzji Prüm” w kontekście międzynarodowej wymiany danych DNA; przekazano przydatne informacje nt. oprogramowania CODIS 7.0 do automatycznej wymiany danych DNA, zaprezentowano kolejną wersję podręcznika implementacyjnego dot. wymiany danych DNA; dyskutowano nad modelem statystycznym dot. prezentacji wyników automatycznej wymiany danych DNA; zaprezentowano stan prac nad projektem MCT (Mobile Competence Team).

Kolejne posiedzenie Podgrupy DAPIX - DNA zaplanowane jest na dzień 27 października 2011 roku.

 

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 01.08.2011

Tagi