Aktualności

Dialog polityczny na temat narkotyków z państwami Kaukazu oraz Republiką Mołdowy

7 września 2011 roku odbyły się pierwsze w historii dialogi polityczne nt. narkotyków z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją.

Zorganizowane przez polską prezydencję (Centralne Biuro Śledcze KGP oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych) spotkanie przedstawicieli UE (Państwa Członkowskie, Komisja Europejska, Sekretariat Rady UE, Europejska Służba Działań Zewnętrznych) z państwami Kaukazu jest pierwszym w historii, natomiast z przedstawicielami Republiki Mołdowy spotkano się po raz drugi. Dialogi polityczne z tymi państwami wpisują się w program prezydencji związany z nawiązaniem kontaktów ze wszystkimi państwami Partnerstwa Wschodniego.

W trakcie spotkań zapoznano się z sytuacją narkotykową w państwach Kaukazu i Mołdowie oraz poinformowano o aktualnych trendach w produkcji i obrocie narkotykami w UE, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu przestępczości narkotykowej. Uczestnicy spotkania wymienili również poglądy na temat sposobów ograniczania popytu na narkotyki i leczenie uzależnionych.

Ważnym elementem spotkania była prezentacja strategii antynarkotykowych zaproszonych państw oraz UE. Wszystkie państwa, z wyjątkiem Gruzji, mają przyjęte przez parlamenty, prezydentów lub rząd strategie oraz plany działań w tym zakresie. Strategie te podobnie jak Strategia Narkotykowa UE na lata 2005-2012 prezentują zrównoważony charakter podejścia do problematyki narkotykowej tzn. określają cele i działania zarówno w zakresie ograniczenia podaży narkotyków jak i ograniczenia popytu i leczenia. Gruzja nie posiada jasno zdefiniowanej strategii antynarkotykowej i sugerowała, że oczekuje pomocy w jej stworzeniu ze strony UE.

Komisja Europejska przedstawiła informacje na temat projektów dotyczących ograniczenia przemytu heroiny do UE. Ze względu na położenie geograficzne wszystkie zaproszone państwa będą beneficjantami planowanych przez UE działań. Łączna wartość projektów wynosi 9 mln Euro.

Prezydencja wraz z Komisją Europejską poinformowały o polskim projekcie „Euroeast Police”. Projekt ten ma zapewnić poprawę współpracy pomiędzy organami ścigania państw Partnerstwa Wschodniego z policjami Państw Członkowskich UE oraz Europolem. Jego celem jest także promocja unijnych standardów działania w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Komisja Europejska poinformowała, że do października 2011 roku oceni możliwość realizacji powyższego projektu, a następnie opracuje szczegółowe cele i zadania z nim związane. Wartość projektu to ok. 3 mln Euro.

Spotkania z przedstawicielami państw Kaukazu oraz Republiki Mołdowy były bardzo cennym doświadczeniem w relacjach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego. Należy podkreślić bardzo wysoki poziom spotkań i bardzo dobre do nich przygotowanie zaproszonych państw, a zwłaszcza ekspertów z Republiki Mołdowy i Gruzji. Zarówno UE jak i zaproszone państwa wyraziły wolę kontynuowania dialogów politycznych na temat narkotyków.

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 12.09.2011

Tagi