Aktualności

 • 10.10.2011Array
  XIII spotkanie zespołu KGP ds. prezydencji

  W dniu 7 października br. w Komendzie Głównej Policji zorganizowano XIII spotkanie członków zespołu ds. realizacji przez Policję zadań wynikających ze sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie UE, któremu przewodniczył Komendant Główny Policji, gen. insp. Andrzej Matejuk.

  Ocena: 0.0
 • 10.10.2011Array

  W dniu 5 października 2011 roku, w ramach Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków (HDG), odbyło się spotkanie Dialogu Politycznego w obszarze narkotyków Unia Europejska – Ukraina.

  Ocena: 0.0
 • 10.10.2011Array

  4 października 2011 roku odbyło się trzecie posiedzenie Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków (HDG). Obradom przewodniczył mł. insp. dr Waldemar Krawczyk, ekspert Centralnego Biura Śledczego KGP.

  Ocena: 0.0
 • 07.10.2011Array
  Uroczystość jubileuszu 10-lecia Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL)

  W dniu 4 października 2011 roku w siedzibie Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) w Bramshill (Wielka Brytania) odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji 10-lecia działalności ww. agencji. Wzięło w niej udział ok. 80 przedstawicieli instytucji i agencji wspólnotowych oraz Państw Członkowskich UE.

  Ocena: 0.0
 • 04.10.2011Array
  III Spotkanie Ekspertów Europejskiej Sieci Współdziałania Zespołów Poszukiwań Celowych

  W dniach 27-28 września br., w Warszawie, już trzeci spotkali się eksperci Europejskiej Sieci Współdziałania Zespołów Poszukiwań Celowych – ENFAST (European Network Fugitive Active Search Teams). W spotkaniu, któremu przewodniczyli eksperci polskiej Policji, udział wzięli przedstawiciele Państw Członkowskich UE posiadający w strukturach swoich Policji wyspecjalizowane jednostki poszukujące. Do Warszawy przybyli także: delegacja Policji Królestwa Norwegii, przedstawiciele Europolu, Interpolu, Scotland Yardu, a także Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych reprezentowanych przez przedstawicieli agencji rządowych Interpol i U.S Marshall.

  Ocena: 0.0
 • 29.09.2011Array
  Pierwsze posiedzenie Zarządu Europolu pod polskim przewodnictwem

  W dniach 28 i 29 września br. w Hadze (Holandia) odbyło się pierwsze w trakcie polskiego Przewodnictwa w Radzie UE posiedzenie Zarządu Europolu, któremu Polska będzie przewodniczyć do końca grudnia 2012 roku.

  Ocena: 0.0
 • 28.09.2011Array
  Polska prezydencja zorganizowała ostatnie w historii posiedzenie Komitetu ds. Budżetu i Administracji CEPOL-u

  W dniu 21 września br. w Warszawie spotkali się członkowie Komitetu ds. Budżetu i Administracji Europejskiej Akademii Policyjnej (BAC CEPOL).

  Ocena: 0.0
 • 27.09.2011Array
  Akcja policyjna „EuroCar” w trakcie polskiej prezydencji

  W 15 krajach Unii Europejskiej w tym także w Polsce, funkcjonariusze przeprowadzili akcję o kryptonimie „EuroCar” wymierzoną przeciwko przestępczości samochodowej. Na celowniku policjantów z Europy znalazły się komisy samochodowe, szroty, a także ustalone operacyjnie dziuple. Funkcjonariusze ruchu drogowego i prewencji kontrolowali też auta i kierowców.

  Ocena: 0.0
 • 26.09.2011Array

  20 września 2011 r. w Warszawie spotkali się eksperci Europejskiej Sieci Służb Technologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ENLETS - European Network of Law Enforcement Technology Services). W spotkaniu, któremu przewodniczyli eksperci polskiej Policji, udział wzięli przedstawiciele 16 Państw Członkowskich UE, przedstawiciel Komisji Europejskiej DG Home, przedstawiciel Research Executive Agency (REA) oraz członkowie roboczego Zespołu ds. badań i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa MSWiA.

  Ocena: 3.7
 • 23.09.2011Array
  Sukces Grupy Roboczej DAPIX ds. Wymiany Informacji

  W dniu 22 września 2011 roku w Brukseli odbyło się drugie w trakcie polskiej prezydencji posiedzenie plenarne Grupy Roboczej DAPIX ds. Wymiany Informacji.

  Ocena: 0.0

Wybierz Strony


Tagi