Przewodnictwo Policji w gremiach agencji unijnych

 

W ramach sprawowania Prezydencji w Unii Europejskiej, Policja zobowiązana była do przewodniczenia nie tylko gremiom Rady Unii Europejskiej, lecz także posiedzeniom innych struktur współpracy policyjnej:

   - Europejskiego Urzędu Policji EUROPOL

   - Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL

 

Należy podkreślić, iż wypracowywane na posiedzeniach tych gremiów dokumenty, strategie i plany działania mają bezpośredni wpływ na agendę prac gremiów Rady Unii Europejskiej.

 

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 17.01.2011