EUROPOL (Europejski Urząd Policji)

  • nowa siedziba Europolu w Hadze
    nowa siedziba Europolu w Hadze (fot. Europol)

 

Strategicznym zadaniem Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) jest poprawa efektywności działania i współpracy między kompetentnymi władzami Państw Członkowskich UE w zakresie zapobiegania i zwalczania terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości poważnej o charakterze międzynarodowym. Podstawowym celem agencji jest wsparcie Państw Członkowskich w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności operacyjnych poprzez analizy kryminalne, analizy strategiczne oraz wsparcie finansowe.

 

Najwyższym gremium Europolu jest Zarząd Europolu. Składa się on z przedstawicieli wszystkich Krajów Członkowskich oraz Komisji Europejskiej, a do jego zadań należy podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących funkcjonowania organizacji oraz opracowywanie rozwiązań i projektów dokumentów, które przedstawiane są do zatwierdzenia Radzie.

Zgodnie z Decyzją Rady ustanawiającą Europejski Urząd Policji Zarządowi przewodniczy przedstawiciel jednego z krajów wchodzących w skład Trio-Prezydencji przez okres 18 miesięcy.
W następstwie ustaleń dokonanych przez Polskę z Danią i Cyprem, Polska Policja przewodniczy Zarządowi przez cały okres Trio czyli od 1 lipca 2011 r. aż do 31 grudnia 2012 r.
Pozostałe kraje Trio objęły przewodniczenie w Grupach Roboczych Europolu: Cypr w Grupie Roboczej ds. Organizacyjnych, Dania w Grupie Roboczej ds. Informatycznych.

Dotychczas polski przedstawiciel prowadził obrady podczas dwóch posiedzeń Zarządu Europolu, które odbyły się w okresie sprawowania przez Polskę prezydencji w UE.
W ciągu najbliższego roku będą miały miejsce cztery spotkania pod przewodnictwem Polski.
W grudniu 2012 r. zadanie to zostanie przekazane jednemu z krajów kolejnego Trio-Prezydencji, tj. Irlandii, Litwie lub Grecji.

 

Więcej informacji o działaniach Polskiej Policji w Europolu w ramach Prezydencji Polski znajdziesz TUTAJ

 

 

Przewodniczący Zarządu EUROPOLU podczas Prezydencji Polski

mł. insp. Rafał Łysakowski

Dyrekot Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 

 

 

 

 

Oficjalna strona Europejskiego Urzędu Policji:  EUROPOL - the European Police Office

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: -0.7/5 (2)

Data publikacji 19.01.2011