Misje ewaluacyjne Schengen

Polska Policja liderem misji ewaluacyjnych Schengen w zakresie współpracy policyjnej i obszaru SIS/SIRENE w 2011

 • Państwa Strefy Schengen
  Państwa Strefy Schengen

Zadaniem misji jest sprawdzenie, czy dane państwo członkowskie lub państwo Strefy Schengen skutecznie implementowało/implementuje dorobek prawny Schengen (Acquis Schengen) oraz dorobek prawny Unii Europejskiej (Acquis Communautaire). Ewaluacji poddawany jest także postęp wdrażania rekomendacji zawartych w raportach z poprzednich misji.

Ewaluacja obejmuje następujące obszary:

 •  współpraca policyjna,
 •  SIS/SIRENE,
 •  granice: lądowe, morskie, powietrzne,
 •  ochrona danych osobowych.

Na czele każdej misji ewaluacyjnej stoi tzw. leading expert, czyli lider wszystkich ekspertów będących w składzie misji. Reprezentuje on misję na zewnątrz, a przede wszystkim jest odpowiedzialny za przygotowanie programu misji, organizację pracy ekspertów oraz sporządzenie raportu poewaluacyjnego, który później zatwierdzany jest przez Grupę Roboczą ds. Schengen (Podgrupa ds. Ewaluacji - tzw. SchEval).

Przyjętą i powszechnie stosowaną praktyką jest wyznaczanie na lidera misji ewaluacyjnej przedstawiciela państwa sprawującego prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Misje ewaluacyjne w obszarze współpracy policyjnej odbyły się:

 • w Danii i Finlandii (27.06 – 02.07.2011 r.),
 • w Islandii (07 – 10.11.2011 r.).

Misje ewaluacyjne Schengen w obszarze "SIS/SIRENE" odbyły się:

 • w Liechtensteinie (04 – 07.09.2011 r.),
 • w Portugalii (26 - 30.09.2011 r.),
 • w Hiszpanii (24 – 28.10.2011 r.).

Polska zakończy przewodniczenie misjom ewauacyjnym Schengen w styczniu 2012 r., gdy ewaluacji w zakresie współpracy policyjnej poddane zostaną Norwegia i Szwecja.


 

 

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 1/5 (1)

Data publikacji 24.01.2011