Rola Policji w przygotowaniach i obsłudze polskiej Prezydencji

  • Justus Lipsius - główny budynek Rady UE w Brukseli
    Justus Lipsius - główny budynek Rady UE w Brukseli fot. materiały prasowe Rady UE

W przypadku Policji, objęcie przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku oznaczało obsługę 5 grup roboczych Rady UE oraz gremiów dwóch agencji europejskich: Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL) i Europejskiej Akademii Policji (CEPOL).

Sprawowanie Prezydencji oznaczało również dla Policji konieczność zidentyfikowania priorytetów i zaproponowania wynikających z nich konkretnych inicjatyw na forum Unii Europejskiej

Jednocześnie, z uwagi na zakres zadań Policji realizowała ona działanie specjalne, jakim jest zabezpieczenie spotkań wysokiego szczebla, które odbywały się w trakcie polskiej Prezydencji na terenie całego kraju.

 

Program Prezydencji

Program merytoryczny Prezydencji zawierał określone inicjatywy w zakresie priorytetowych dla Policji zagadnień tematycznych. Wiązało się to ściśle z opracowaniem projektów konkretnych dokumentów do przyjęcia przez Radę UE. W realizacji programu merytorycznego Prezydencji mieściła się bieżąca koordynacja zadań, które wynikają z agendy prac instytucji UE w okresie sprawowania Prezydencji przez Polskę. Przygotowywany program prac zawierał także opis działań towarzyszących, np. spotkań eksperckich w ramach realizacji danego priorytetu lub których organizacja przez kraj sprawujący Prezydencję jest obowiązkowa.

 

Współpraca w ramach Trio Prezydencji

Polska Policja współpracowała z partnerami duńskimi i cypryjskimi w ramach tzw. Trio Prezydencji. Wejście w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 roku usankcjonowało konieczność takiej współpracy, m.in. przy opracowywaniu wspólnego programu Prezydencji, którego okres realizacji obejmuje 18 miesięcy. Program merytoryczny polskiej Policji musiał być zatem kompatybilny z programem całej grupy i stanowić jego uszczegółowienie.

Szczegółowe wyjaśnienie czym jest Trio Prezydencji można znaleźć TUTAJ .

 

ENGLISH VERSION

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (2)