Przewodniczenie pracom Grup Roboczych Rady UE w kompetencji Policji

Kraj sprawujący Prezydencję reprezentuje całą Radę UE, jest bezstronny, a jego sukces zależy od profesjonalizmu w realizacji podejmowanych działań, wartości przyjętych dokumentów oraz dobrej organizacji pracy.

  • Posiedzenie Grupy Roboczej Rady UE
    Posiedzenie Grupy Roboczej Rady UE Materiały Sekretariatu Rady UE

Polska Policja sprawowała przewodnictwo w pięciu grupach roboczych Rady UE. Eksperci Komendy Głównej Policji podjeli działania związane z opracowaniem kalendarza posiedzeń i przygotowaniem programu merytorycznego prac niżej wymienionych gremiów.

Ponadto, Policja, w zakresie swojej właściwości merytorycznej, współpracowała z pozostałymi instytucjami publicznymi z obszaru spraw wewnętrznych przy obsłudze innych gremiów Rady UE.

 

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 17.01.2011