Grupa Robocza ds. Egzekwowania Prawa

LEWP - Law Enforcement Working Party

  • zespół polskiego przewodnictwa w LEWP
    zespół polskiego przewodnictwa w LEWP

Gremium to zajmuje się szeroko pojętą współpracą policyjną Państw Członkowskich UE, m.in. w zakresie systemów łączności, zabezpieczenia imprez sportowych, działań oficerów łącznikowych oraz zadań Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL. W ramach prac grupy roboczej LEWP eksperci omawiają także zagadnienia dotyczące działań transgranicznych i wymiany doświadczeń między organami ścigania w obszarach nieobjętych kompetencją innych grup roboczych, np. zwalczanie przestępczości związanej z pojazdami czy cyberprzestępczości.
Od niedawna tematem prac tej grupy jest także określenie wytycznych w zakresie działań podejmowanych przez agencję unijną EUROPOL.
Komórką wiodącą dla obsługi w/w grupy jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

 

Podsumowanie efektów prac polskiej prezydencji w ramach grupy LEWP znajduje się TUTAJ

 

Szczegółowe relacje z poszczególnych posiedzeń w trakcie polskiego przewodnictwa:

 

Podczas polskiego przewodnictwa w II połowie 2011 pracom Grupy przewodniczyły nastepujące osoby:

 

 

Przewodnicząca Grupy podczas Prezydencji Polski

kom. Marta Dąbrowska
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca podgrupy eksperckiej ds. imprez sportowych

Małgorzata Popławska
Główny Sztab Policji KGP

 

 

 

 

 

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 09.01.2012