Grupa Robocza ds. Ogólnych w tym Oceny

GENVAL - Working Party on General Matters including Evaluation

  • Zespół Polskiego Przewodnictwa w GENVAL
    Zespół Polskiego Przewodnictwa w GENVAL

Głównym przedmiotem prac tej Grupy o charakterze interdyscyplinarnym jest współpraca państw UE w przeciwdziałaniu poważnej i zorganizowanej przestępczości. Eksperci zajmują się problematyką w zakresie zwalczania handlu ludźmi, koordynacją działań związanych z ewaluacją wzajemną Państw Członkowskich UE, koordynacją nieformalnych konsultacji w zakresie udziału Unii Europejskiej w pracach innych organizacji międzynarodowych, np. ONZ oraz monitorowaniem działań Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej (EUCPN).

Komórką wiodącą dla obsługi tej grupy jest Centralne Biuro Śledcze KGP.

 

Podsumowanie efektów prac polskiej prezydencji w ramach grupy GENVAL znajduje się TUTAJ

 

Szczegółowe relacje z wybranych posiedzeń GENVAL w trakcie polskiego przewodnictwa:

 

Podczas prezydencji Polski w II połowie 2011 Przewodniczącą Grupy GENVAL była::

 

 

podinsp. Ilona Kieres-Salamoński

Centralne Biuro Śledcze KGP

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 10.01.2012