Grupa Robocza ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych

DAPIX - Working Group on Information Exchange and Data Protection

We właściwości Policji jest obsługa Grupy ds. Wymiany Informacji oraz podgrup eksperckich ds. danych DNA i daktyloskopijnych.

Zadaniem grupy jest m.in. koordynacja wdrażania w Państwach Członkowskich UE Decyzji Ramowej Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz kwestie związane z realizacją Strategii Zarządzania Informacjami.

W ramach Grupy Roboczej ds. Wymiany Informacji spotkania odbywają się dodatkowo w ramach 3 podgrup technicznych: ds. wymiany profili DNA, wymiany danych daktyloskopijnych oraz wymiany danych rejestracyjnych pojazdów. Powyższe kwestie odnoszą się do zakresu merytorycznego prac grupy, którym jest także koordynacja wdrażania w Państwach Członkowskich UE Decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości transgranicznej (tzw. Decyzji Prüm).

Komórkami wiodącymi dla obsługi tej grupy jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (w odniesieniu do podgrup technicznych).
Dodatkowo, instytucją wiodącą dla formacji ds. Ochrony Danych w ramach DAPIX jest Departament Prawny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

Podsumowanie efektów prac polskiej prezydencji w ramach grupy DAPIX znajduje się TUTAJ

 

Szczegółowe relacje z poszczególnych posiedzeń DAPIX pod przewodnictwem przedstawicieli Policji:

Imprezą towarzysząca sprawowaniu przewodnictwa w Grupie DAPIX była konferencja Centrów Współpracy Policyjno-Celnej,
zorganizowana wspólnie z Komisją Europejską, w dniach 18-19 października 2011 roku w Brukseli:
RELACJA...>

 

Podczas prezydencji Polski w II połowie 2011 roku, Przewodniczącym Grupy DAPIX był:

 

 

mł. insp. Robert Żółkiewski

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 

 

 

 

 

natomiast Przewodniczącym podrup eksperckich ds. DNA i Daktyloskopii był:

 

 

mł. insp. dr Paweł Rybicki

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

 

 

 

 

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 12.01.2012